Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Bjørnar Alterskjær

Managing Partner Oslo

+47 932 25 542 Last ned CV / Last ned vcard

Praktisk EU- og EØS-rettslig rådgiving, og omfattende prosedyreerfaring for EU- og EFTA-domstolen

Aktuelle nyheter relatert til Bjørnar Alterskjær:

Kluge har bistått med godkjenning av statsstøtte til taxinæringen

EFTAs overvåkningsorgan ESA godkjente forrige uke en støtteordning for å kompensere taxinæringen som følge av koronakrisen. Kluge har bistått Ruter AS, Brakar AS og Østfold kollektivtrafikk med godkjenning av statsstøtte til taxinæringen.

Statsstøtte og koronaviruset | Kommisjonen vedtar midlertidig krisepakke

Koronautbruddet skaper store utfordringer i den globale økonomien. En aktuell problemstilling er hvordan det offentlige best kan ivareta bedrifter som er hardt rammet av tiltakene som gjennomføres for å stanse utbruddet. Nylig vedtok EU-Kommisjonen et midlertidig rammeverk for å sørge for at medlemslandene har mulighet til å iverksette raske og effektive tiltak for å støtte selskaper som har økonomiske utfordringer som følge av situasjonen vi nå befinner oss i.

Mulig tilpasning av statsstøtteregelverket for å imøtese de økonomiske følgekonsekvensene av koronaviruset

Det vies mye oppmerksomhet til hvilke økonomiske tiltak som kan eller bør iverksettes for å begrense de negative ringvirkningene av koronaviruset, både i EØS og her i Norge. Flere løsninger til antatte finansierings- og likviditetsutfordringer er kommet frem i media. For eksempel at myndighetene skal være mer fleksible iht. innkreving av en rekke offentlige gebyrer og skatter. Eller at det offentlige rett og slett må gå inn med kapital i utsatte foretak eller næringer gjennom kriselån eller tilskudd.

Rapport om privat håndhevelse av statsstøtteregelverket

Kluge har på oppdrag fra EFTAs overvåkningsorgan («ESA») utarbeidet en rapport om privat håndhevelse av statsstøtteregelverket i Norge, Island og Liechtenstein. Rapporten viser at statsstøtteregelverket håndheves i begrenset grad i Norge, men at tendensen er svakt økende.

Bransjer

Fagområder

Bjørnar har bred erfaring fra arbeid med EØS-rett, og har jobbet med fagområdet i over 15 år. Han har i en årrekke vært rangert i den prestisjetunge Chambers Europe-kåringen innen både anskaffelsesrett og konkurranserett (inklusive statsstøtterett). I rankingen for 2014 heter det: "Up-and-coming Bjørnar Alterskjær of ALT Advokatfirma "has amazing reserves of energy and a strong legal mind," say clients. "He finds solutions and is really knowledgeable about all the ins and outs," sources note. He handles state aid matters and also advises on public procurement issues."

Bjørnar har omfattende prosedyreerfaring for EU- og EFTA-domstolen. Han har de siste to årene hatt tre saker for EFTA-domstolen, og har samlet sett 29 saker for EU- og EFTA-domstolen. Han har videre bistått i en rekke saker for ESA de senere årene, både på privat og offentlig side.

Bjørnar har tidligere arbeidet i juridisk avdeling i EFTAs overvåkningsorgan (ESA) i Brussel over seks år. Fra 2008 var han visedirektør i avdelingen og han fungerte også i en lengre periode som direktør.

Bjørnar har i løpet av over 15 år opparbeidet seg betydelig teoretisk og praktisk erfaring. Han har jobbet med problemstillingene både fra norske myndigheters side og fra ESAs side, og han har håndtert tunge støtte- og anskaffelsessaker for EU-domstolen. Han regnes som en av de fremste statsstøtteekspertene i Norge.

Bjørnar har også en Master i Business Adminstration (MBA) fra Vlerick Leuven Gent Business School, hvor blant annet international business law var ett av temaene. Skolen anses som en av de beste MBA-programmene i Europa.

I Kluge bistår Bjørnar en rekke selskaper, organisasjoner, departementer, fylkeskommuner og kommuner i anskaffelsesrettslige, statsstøtterettslige og kontraktsrettslige spørsmål.

Fremhevet i Chambers' oversikt over advokater innenfor offentlige anskaffelser:
Clients remark that "he is very experienced" and has "deep knowledge."