Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Christian F. Galtung

Partner Oslo

+47 992 29 722 Last ned CV / Last ned vcard

Rutinert og nøktern advokatbistand særlig innen tvisteløsning, offentlig rett og selskapsrett

Aktuelle nyheter relatert til Christian F. Galtung:

Forslag til ny forvaltningslov – NOU 2019:5

Etter fire års arbeid la Forvaltningslovutvalget den 14. mars i år frem sitt utkast til ny forvaltningslov. Reglene skal være enklere å forstå for borgeren og enklere å bruke for forvaltningen. Den som fryktet radikale endringer i borgernes rettigheter kan imidlertid puste lettet ut. På mange punkter foreslås loven videreført.

Bransjer

Fagområder

Christian arbeider særlig med tvisteløsning, forvaltningsrett, erstatningsrett og selskapsrett. Han har spesiell kompetanse på problemstillinger som involverer både offentlig rett og privatrett.

Christian er leder for Advokatforeningens lovutvalg for forvaltningsrett. Han har i flere år vært anbefalt av ratingbyråene Chambers og Legal 500.

Christian har ti års arbeidserfaring fra Regjeringsadvokaten og har ført en rekke saker for Høyesterett, for voldgiftsdomstoler, og han har vært prosessfullmektig for Norge i EFTA-domstolen. 

Fremhevet i Chambers' oversikt over advokater innenfor prosedyre: "Good in court and gets his points across well."