Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Christian F. Galtung

Partner Oslo

+47 992 29 722 Last ned CV / Last ned vcard

Rutinert og nøktern advokatbistand særlig innen tvisteløsning, offentlig rett og selskapsrett

Aktuelle nyheter relatert til Christian F. Galtung:

Kluge i media | Vant mot Skatteetaten – slipper regning på en kvart milliard

Vedtaket som utløste en ekstra skatteregning til Gjensidigestiftelsen på 256 millioner kroner er ugyldig, slår Oslo tingrett fast.

Kommersielle tvister – voldgift eller domstolsbehandling?

En betydelig andel av næringslivets kontrakter inneholder voldgiftsklausuler. Det er flere grunner til at partene ofte velger voldgift, men en hovedgrunn synes å være et ønske om sikkerhet for dommere med tilstrekkelig spesialkompetanse. De siste årene har flere større domstoler igangsatt prosjekter med økt spesialisering. Målet er at domstolene skal være et reelt alternativ til voldgift i kommersielle tvister. Utviklingen med økt spesialisering er fulgt opp i Domstolkommisjonens rapport fra 2020. Samtidig er også voldgift i utvikling, særlig i form av økt institusjonalisering. Samlet sett gir dette konkurransen om de kommersielle tvistene fornyet aktualitet.

Forslag til ny forvaltningslov – NOU 2019:5

Etter fire års arbeid la Forvaltningslovutvalget den 14. mars i år frem sitt utkast til ny forvaltningslov. Reglene skal være enklere å forstå for borgeren og enklere å bruke for forvaltningen. Den som fryktet radikale endringer i borgernes rettigheter kan imidlertid puste lettet ut. På mange punkter foreslås loven videreført.

Bransjer

Fagområder

Christian arbeider særlig med tvisteløsning, forvaltningsrett, erstatningsrett og selskapsrett. Han har spesiell kompetanse på problemstillinger som involverer både offentlig rett og privatrett.

Christian er leder for Advokatforeningens lovutvalg for forvaltningsrett. Han har i flere år vært anbefalt av ratingbyråene Chambers og Legal 500.

Christian har ti års arbeidserfaring fra Regjeringsadvokaten og har ført en rekke saker for Høyesterett, for voldgiftsdomstoler, og han har vært prosessfullmektig for Norge i EFTA-domstolen. 

Fremhevet i Chambers' oversikt over advokater innenfor prosedyre: "Good in court and gets his points across well."