Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Christina Elisabeth Lavold

Advokat Oslo

+47 959 31 348 Last ned CV / Last ned vcard

Bistand på en rekke rettsområder, særlig innenfor skatterett og selskapsrett

Aktuelle nyheter relatert til Christina Elisabeth Lavold:

Fisjon med etterfølgende aksjesalg utenfor gjennomskjæringsfare

I forarbeidene til lovfestingen av den ulovfestede omgåelsesnormen er det skapt usikkerhet om fisjon med etterfølgende aksjesalg vil være gjenstand for gjennomskjæring. Finanskomiteen har nå i sin innstilling av 22.oktober 2019 presisert at lovfestingen ikke vil innebære noen endring på dette punkt ref. Innst. 24 L (2019-2020).

Statsbudsjettet 2020 | Kort oppsummert

Regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2020 ble fremlagt i dag, 7. oktober 2019. Årets statsbudsjett innebærer ingen vesentlige endringer verken på skatte- eller merverdiavgiftsområdet. Skattesatsen på alminnelig inntekt forblir uendret på 22%.

Økte krav til arbeidsgiveres rapportering av naturalytelser

Med virkning fra 1. januar 2019 ble det innført endringer i reglene for skattlegging av naturalytelser i arbeidsforhold. En rekke ansattgoder som tidligere ble behandlet som skattefrie skal nå innrapporteres og beskattes som arbeidsinntekt.

Statsbudsjettet 2019 – kort oppsummert

Regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2019 ble fremlagt i går, 8. oktober 2018. Av størst interesse er trolig forslaget til endring av rentebegrensningsreglene, samt for enkelte internasjonale virksomheter reglene om når et selskap skattemessig anses hjemmehørende i Norge. På merverdiavgiftsområdet er det ikke foreslått noen regelendringer i årets statsbudsjett.

Bransjer

Fagområder

Christina arbeider i Kluges avdeling for industri, handel og finans. Hun arbeider hovedsakelig med skatterett og selskapsrett, men har også kompetanse innenfor finansmarkedsrett og alminnelig kontraktsrett.

Christina har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor hun skrev masteroppgave innen skatterett. Oppgaven hadde tittelen «Grensen for konsernintern skatteplanlegging med rentefradrag – Kan rentebegrensningsregelen i skatteloven §6-41 suppleres av skatteloven §13-1 og den ulovfestede omgåelsesnormen».