Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Clemens Kerle

Assosiert partner Oslo

+47 911 18 355 Last ned CV / Last ned vcard

Rådgivning innenfor EU/EØS-rett, med særlig fokus på statsstøtte og konkurranserett

Aktuelle nyheter relatert til Clemens Kerle:

EFTA-domstolen med viktig prinsippavgjørelse: Finansiering av offentlige e-helseløsninger rammes ikke av statsstøtteforbudet

Kluge har bistått Helse- og omsorgsdepartement og Direktoratet for e-helse med å skape et solid (statsstøtte)rettslig grunnlag for utvikling, levering og finansiering av offentlige e-helseløsninger som for eksempel helsenorge.no, e-resept og helsenettet.

Kluge har bistått Kommunal- og moderniseringsdepartementet med godkjenning av statsstøtte til Ice i forbindelse med koronakrisen

I går godkjente EFTAs overvåkningsorgan ESA en betalingsutsettelse til 2025 for lisensavgifter på totalt ca. 550 millioner for mobilselskapet Ice. Tiltaket skal sørge for at investeringer i Norges tredje mobilnett kan fortsette til tross for koronakrisen (covid-19).

Statsstøtte og koronaviruset – 16 tiltak godkjent under det midlertidige statsstøtterettslige rammeverket

EU-Kommisjonen vedtok den 19. mars et midlertidig statsstøtterettslig rammeverk for å bidra til kontinuitet i økonomien under og etter koronautbruddet. Siden vedtakelsen har 16 tiltak blitt godkjent. I denne artikkelen gir vi en oppdatering på hvordan EU-Kommisjonen har praktisert det midlertidige støtteregelverket, samt en kort innføring i de to garantiordningene vedtatt av EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Statsstøtte og koronaviruset | Kommisjonen vedtar midlertidig krisepakke

Koronautbruddet skaper store utfordringer i den globale økonomien. En aktuell problemstilling er hvordan det offentlige best kan ivareta bedrifter som er hardt rammet av tiltakene som gjennomføres for å stanse utbruddet. Nylig vedtok EU-Kommisjonen et midlertidig rammeverk for å sørge for at medlemslandene har mulighet til å iverksette raske og effektive tiltak for å støtte selskaper som har økonomiske utfordringer som følge av situasjonen vi nå befinner oss i.

Bransjer

Fagområder

Clemens arbeider i Kluges avdeling for offentlig sektor. Han har over ti års erfaring innen EU-/EØS-rett, konkurranserett, statsstøtte og regulering av finansielle tjenester. Clemens har jobbet mer enn 8 år i EU-kommisjonen med statsstøtte og fusjoner i konkurranseavdelingen. Han har også erfaring fra ESA hvor han særlig jobbet med statsstøtte.

Clemens er utdannet ved universitetet i Innsbruck. Han har en mastergrad i rettsvitenskap og en doktorgrad i Europeisk rett. I tillegg har han en LLM i internasjonal handel, IP, bioteknologi og konkurranserett fra universitetet i Toronto.