Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Clemens Kerle

Senioradvokat Oslo

+47 911 18 355 Last ned CV / Last ned vcard

Rådgivning innenfor EU/EØS-rett, med særlig fokus på statsstøtte og konkurranserett

Aktuelle nyheter relatert til Clemens Kerle:

Statsstøtte og koronaviruset – 16 tiltak godkjent under det midlertidige statsstøtterettslige rammeverket

EU-Kommisjonen vedtok den 19. mars et midlertidig statsstøtterettslig rammeverk for å bidra til kontinuitet i økonomien under og etter koronautbruddet. Siden vedtakelsen har 16 tiltak blitt godkjent. I denne artikkelen gir vi en oppdatering på hvordan EU-Kommisjonen har praktisert det midlertidige støtteregelverket, samt en kort innføring i de to garantiordningene vedtatt av EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Statsstøtte og koronaviruset | Kommisjonen vedtar midlertidig krisepakke

Koronautbruddet skaper store utfordringer i den globale økonomien. En aktuell problemstilling er hvordan det offentlige best kan ivareta bedrifter som er hardt rammet av tiltakene som gjennomføres for å stanse utbruddet. Nylig vedtok EU-Kommisjonen et midlertidig rammeverk for å sørge for at medlemslandene har mulighet til å iverksette raske og effektive tiltak for å støtte selskaper som har økonomiske utfordringer som følge av situasjonen vi nå befinner oss i.

Mulig tilpasning av statsstøtteregelverket for å imøtese de økonomiske følgekonsekvensene av koronaviruset

Det vies mye oppmerksomhet til hvilke økonomiske tiltak som kan eller bør iverksettes for å begrense de negative ringvirkningene av koronaviruset, både i EØS og her i Norge. Flere løsninger til antatte finansierings- og likviditetsutfordringer er kommet frem i media. For eksempel at myndighetene skal være mer fleksible iht. innkreving av en rekke offentlige gebyrer og skatter. Eller at det offentlige rett og slett må gå inn med kapital i utsatte foretak eller næringer gjennom kriselån eller tilskudd.

Fortsatt unødvendig ESA-frykt i Norge

ESA er faktisk pragmatikere som liker å bli spurt om råd. Dessverre benytter altfor få seg av denne muligheten, skriver advokatfullmektig Clemens Kerle, i en kommentar på Rett24.

Bransjer

Fagområder

Clemens arbeider i Kluges avdeling for offentlig sektor. Han har over ti års erfaring innen EU-/EØS-rett, konkurranserett, statsstøtte og regulering av finansielle tjenester. Clemens har jobbet mer enn 8 år i EU-kommisjonen med statsstøtte og fusjoner i konkurranseavdelingen. Han har også erfaring fra ESA hvor han særlig jobbet med statsstøtte.

Clemens er utdannet ved universitetet i Innsbruck. Han har en mastergrad i rettsvitenskap og en doktorgrad i Europeisk rett. I tillegg har han en LLM i internasjonal handel, IP, bioteknologi og konkurranserett fra universitetet i Toronto.