Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Dag Thomas Hansson

Partner Oslo

+47 926 20 180 Last ned CV / Last ned vcard

Finansieringsadvokat med bred erfaring

Aktuelle nyheter relatert til Dag Thomas Hansson:

Power purchase agreements in Norway – legal pitfalls and future potential

Last year the Norwegian Water Resources and Energy Directorate launched a report prepared by Copenhagen Economics, analyzing the recent development in long-term power trading in Norway. The report shows that the use of PPAs has increased significantly the last few years, and that these PPAs provide a welcomed additional hedging opportunity to the market participants. A PPA may however be used for different purposes and contexts, and there are legal pitfalls to consider. In this article, we aim to shed light on some of the legal aspects and to share our thoughts on the future of PPAs in the Norwegian market.

COVID-19: Statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter og gjenopprettelse av Statens obligasjonsfond

Regjeringen har gjennomført en rekke tiltak for å redusere de økonomiske konsekvensene av smitteverntiltakene mot koronautbruddet. Blant disse tiltakene er opprettelsen av en midlertidig statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter og gjenopprettelsen av Statens obligasjonsfond. Garantiordningen er senere utvidet til også å omfatte større bedrifter. Tiltakene må sees i sammenheng med etableringen av kortsiktige rentefri skattekreditter gjennom omfattende utsettelser av skattebetalinger, og har som formål å sikre levedyktige, norske bedrifters likviditet gjennom krisen.

Nødvendige tiltak for norske bedrifter i en ekstraordinær situasjon

Koronavirus og oljeprisfall skaper store utfordringer for norske selskaper. I denne krevende situasjonen må styret og daglig leder i norske aksjeselskaper ivareta de aktsomhetsplikter som aksjeloven oppstiller. Her er en ikke-uttømmende sjekkliste over forhold som kan være relevante.

Bransjer

Fagområder

Dag Thomas er en erfaren finansieringsadvokat og bistår Kluges klienter med forhandlinger og utarbeidelse av dokumentasjon i forbindelse et bredt spekter av finansieringsløsninger. Han har særlig ekspertise fra transaksjonsrettede finansieringer der han representerer investorer, låntakere og långivere. I de senere årene har Dag Thomas bistått en rekke direktelångivere med finansiering av oppkjøp i Norge. Han har også arbeidet med flere betydelige restruktureringer i det norske markedet.

Dag Thomas er fremhevet av Chambers and Partner's. "The excellent Dag Thomas Hansson advises lenders on acquisition and project finance transactions." 
Chambers and Partners, 2020, Banking & Finance.

Han er også anbefalt av Legal 500.