Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Eeva Kantanen

Partner Oslo

+47 915 45 994 Last ned CV / Last ned vcard

Kommersiell og løsningsorientert spesialist innen energirett med bred erfaring fra fornybarbransjen

Aktuelle nyheter relatert til Eeva Kantanen:

Nytt i energiretten

I dette nyhetsbrevet går vi gjennom noen sentrale nyheter innen energiretten fra de siste månedene, med fokus på varslede eller vedtatte endringer i rammevilkår og aktuelle avgjørelser fra domstolene eller forvaltningen. Denne gangen er det i hovedsak snakk om regelverksutvikling som er relevant for nettselskaper, men vi knytter også noen kommentarer til andre saker av mer generell interesse for bransjen.

Kronikk i Europower | Kapitaltilgangen til fornybarprosjekter må ikke hindres

Realisering av Norges og Europas visjoner om et nullutslippssamfunn krever fleksible eierskapsmodeller og bred kapitaltilgang.

Kluge i Advokatbladet | Jussen sørger for at kapitalen kommer

Realisering av Norges og Europas ambisjoner om klimakutt og nullutslippsamfunn vil kreve en storstilt elektrifisering og utbygging av ny fornybar energiproduksjon. Her har jussen og advokatene mye å bidra med, for eksempel når det gjelder å sørge for at rammevilkårene på best mulig måte tilrettelegger for den omstillingen og utbyggingen som må skje.

Ny veileder om publisering av innsideinformasjon ved fysisk krafthandel

I juni i år publiserte Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) en ny veileder som skal hjelpe aktørene i kraftmarkedet å vurdere hva slags informasjon som er innsideinformasjon etter reglene om markedsadferd. Veilederen er basert på en ekstern rapport utarbeidet av DNV GL på oppdrag for RME. Veilederen tar for seg 17 tenkte tilfeller, og gir anvisning om hvordan disse skal vurderes opp imot de sentrale kriteriene for hva som utgjør innsideinformasjon. I denne artikkelen knytter vi noen overordnede refleksjoner til denne veilederen, og gir en oppsummering av hva vi oppfatter er de viktigste generelle prinsippene som kommer til uttrykk i veilederen.

Bransjer

Fagområder

Eeva er ny-tiltrådt partner og advokat i avdelingen Energi. Hun har 17 års erfaring fra fornybarsektoren hvor hun har innehatt en rekke ulike stillinger, og arbeidet med et bredt spekter av virksomhetsområder og juridiske problemstillinger.

Eeva har blant annet de siste ni årene jobbet tett med og sittet i lederteamet for Hydros forretningsområde Energi, med ansvar for juridisk rådgivning knyttet til Hydros kraftproduksjon, kraftomsetning, nettvirksomhet og forbruk av kraft, herunder forhandling av konsernets kraftkontrakter. Den siste tiden hadde hun ansvar for Hydros satsning innen nye energiteknologier. Tidligere har hun jobbet med det regulatoriske rammeverket for både finansiell og fysisk krafthandel, gjennom stillinger i Finanstilsynet og på kraftbørsen Nord Pool. Hun har også erfaring fra advokatfirmaet Thommessen, der hun arbeidet for flere av de største kraft- og nettselskapene i Norge.

Hun er for tiden leder av et fagnettverk innen energirett i regi av JUC Norge, og følger rettsutviklingen på dette området tett.

Eeva representerer en solid kombinasjon av spesialist og praktiker, og har et ektefølt engasjement for fornybarsektoren. Hun vil gjerne bistå deg og ditt selskap med det dere måtte ha av juridiske problemstillinger på dette feltet, både smått og stort.