Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Elin Engelsen Geitle*

Advokat Oslo

+47 476 18 173 Last ned CV / Last ned vcard

Praktisk og effektiv bistand innenfor offentlige anskaffelser, offentlig støtte og generell EØS-rett

Aktuelle nyheter relatert til Elin Engelsen Geitle*:

Statsstøtte og koronaviruset | Kommisjonen vedtar midlertidig krisepakke

Koronautbruddet skaper store utfordringer i den globale økonomien. En aktuell problemstilling er hvordan det offentlige best kan ivareta bedrifter som er hardt rammet av tiltakene som gjennomføres for å stanse utbruddet. Nylig vedtok EU-Kommisjonen et midlertidig rammeverk for å sørge for at medlemslandene har mulighet til å iverksette raske og effektive tiltak for å støtte selskaper som har økonomiske utfordringer som følge av situasjonen vi nå befinner oss i.

Bransjer

Fagområder

Elin er ansatt i Kluges avdeling for offentlig sektor. Hun arbeider særlig med anskaffelser, statsstøtte og generell EØS-rett.

Elin har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen og en fransk master i maritim rett fra Université d'Aix-Marseille.

Elin arbeidet tidligere som rådgiver i Konkurransepolitisk avdeling i Nærings- og fiskeridepartementet. Elin har også arbeidserfaring fra EFTA-sekretariatet i Brussel. I tillegg har Elin vært studentpraktikant ved Norges faste delegasjon til FN og andre internasjonale organisasjoner i Genève.

*Permisjon