Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Eystein Eriksrud

Partner Oslo

+47 934 49 155 Last ned CV / Last ned vcard

Spesialist innen selskapsrett, finans, energi, fornybar energi, verdipapirrett, shipping og offshore. Bred kommersiell og internasjonal erfaring

Eystein Eriksrud ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo i 1996 som Cand. Jur.

Eysteins hovedpraksisområder er innen selskapsrett, verdipapirrett og finansrett med fokus på fusjon, kjøp og salg av selskaper, børsnoteringer, bank og finans, private equity, verdipapirrett, restrukturering og andre transaksjoner. Gjennom sin karriere har Eystein opparbeidet omfattende kunnskap og erfaring i industri både innen shipping og offshore, energi inkludert fornybar energi, finans, metaller og kjemikalier og andre forskjellige industrier, både som juridisk rådgiver og i sentrale lederposisjoner. I tillegg har Eystein omfattende nasjonal og internasjonal erfaring og er vant til å jobbe globalt.

Før han ble partner i Kluge, så har Eystein vært partner i Ro Sommernes, viseadministrerende direktør i Siem Industries Inc, partner i Wiersholm, Group General Counsel i Siem Industries Gruppen (basert i London) og direksjonsekretær i Kværner ASA (basert i London). Han har omfattende styreerfaring som styreleder og styremedlem i en rekke børsnoterte selskaper.