Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Frederik Nordby

Senioradvokat Oslo

+47 408 63 814 Last ned CV / Last ned vcard

Praktisk og løsningsorientert rådgivning innenfor offentlige anskaffelser, statsstøtte og annen EU/EØS-rett

Aktuelle nyheter relatert til Frederik Nordby:

Kluge har bistått med godkjenning av statsstøtte til taxinæringen

EFTAs overvåkningsorgan ESA godkjente forrige uke en støtteordning for å kompensere taxinæringen som følge av koronakrisen. Kluge har bistått Ruter AS, Brakar AS og Østfold kollektivtrafikk med godkjenning av statsstøtte til taxinæringen.

Kluge har bistått Kommunal- og moderniseringsdepartementet med godkjenning av statsstøtte til Ice i forbindelse med koronakrisen

I går godkjente EFTAs overvåkningsorgan ESA en betalingsutsettelse til 2025 for lisensavgifter på totalt ca. 550 millioner for mobilselskapet Ice. Tiltaket skal sørge for at investeringer i Norges tredje mobilnett kan fortsette til tross for koronakrisen (covid-19).

Statsstøtte og koronaviruset | Kommisjonen vedtar midlertidig krisepakke

Koronautbruddet skaper store utfordringer i den globale økonomien. En aktuell problemstilling er hvordan det offentlige best kan ivareta bedrifter som er hardt rammet av tiltakene som gjennomføres for å stanse utbruddet. Nylig vedtok EU-Kommisjonen et midlertidig rammeverk for å sørge for at medlemslandene har mulighet til å iverksette raske og effektive tiltak for å støtte selskaper som har økonomiske utfordringer som følge av situasjonen vi nå befinner oss i.

Rapport om privat håndhevelse av statsstøtteregelverket

Kluge har på oppdrag fra EFTAs overvåkningsorgan («ESA») utarbeidet en rapport om privat håndhevelse av statsstøtteregelverket i Norge, Island og Liechtenstein. Rapporten viser at statsstøtteregelverket håndheves i begrenset grad i Norge, men at tendensen er svakt økende.

Bransjer

Fagområder

Frederik arbeider primært med offentlige anskaffelser, statsstøtte og annen EU/EØS-rett.

Innenfor offentlige anskaffelser bistår Frederik både offentlige oppdragsgivere og private leverandører i gjennomføringen av konkurranser. Han har særlig erfaring med anskaffelser av komplekse IT-systemer, og har derfor god kjennskap til IT-kontrakter. Han har også bred erfaring med tvisteløsning i saker om offentlige anskaffelser, både for de alminnelige domstolene og for Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Frederik har også bred erfaring innenfor statsstøtte hvor han særlig bistår offentlige virksomheter med utredninger og notifikasjonsprosesser ovenfor EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

Frederik har tidligere jobbet i ESAs avdeling for konkurranse og statsstøtte og som vitenskapelig assistent ved Senter for Europarett ved Universitetet i Oslo (UiO). Han er også veileder og sensor ved UiO.