Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Frederik Nordby

Senioradvokat Oslo

+47 408 63 814 Last ned CV / Last ned vcard

Praktisk og løsningsorientert rådgivning innenfor offentlige anskaffelser, statsstøtte og annen EU/EØS-rett

Aktuelle nyheter relatert til Frederik Nordby:

Endringer i Gruppeunntaksforordningen: Utvidet adgang til å støtte tiltak som også mottar midler under EU-programmer, og til å støtte grønn og digital omstilling

Den 23. juli 2021 foretok EU-Kommisjonen endringer i, og utvidelser av, Gruppeunntaksforordningen («General Block Exemption Regulation», ofte forkortet «GBER»). Gruppeunntaksforordningen utgjør et unntak fra det alminnelige utgangspunktet om at tiltak som innebærer statsstøtte etter EØS-avtalen må notifiseres til ESA før de kan settes i verk av nasjonale myndigheter. Etter Gruppeunntaksforordningen kan visse former for støtte nemlig tildeles uten notifikasjon, dersom støttetiltaket oppfyller visse vilkår. Endringene innebærer at det nå kan tildeles støtte til flere typer prosjekter, og til flere ulike formål, enn det som til nå har vært tilfelle.

Kluge har bistått FHI

Kluge har siden høsten 2020 bistått FHI med å utarbeide og fremforhandle avtalene om Norges innkjøp av Covid-19 vaksiner fra blant annet Pfizer og Moderna gjennom EUs innkjøpssamarbeid.

EØS-kompasset | Digitalisering i EØS-retten

Kluges nyhetsbrev om EØS-rett gis ut en gang i kvartalet, og inneholder siste nytt i statsstøtteretten, konkurranseretten og anskaffelsesretten i EU og EØS. I denne utgaven tar vi særlig sikte på det nye EU-regelverket om digitalisering.

EFTA-domstolen om gjensidig bebyrdende kontrakter

EFTA-domstolen har i en prejudisiell avgjørelse i sak E-13/19 uttalt seg om grensen mellom offentlige anskaffelser og tilskudd som faller utenfor anskaffelsesregelverket. Dommen er etter vårt syn oppsiktsvekkende, og bryter med tidligere praksis rundt spørsmålet. Dersom dommen tas på ordet, kan den tas til inntekt for at en lang rekke anskaffelser som i dag gjennomføres av offentlige myndigheter i Norge, faller utenfor anskaffelsesregelverket.

Bransjer

Fagområder

Frederik arbeider primært med offentlige anskaffelser, statsstøtte og annen EU/EØS-rett.

Innenfor offentlige anskaffelser bistår Frederik både offentlige oppdragsgivere og private leverandører i gjennomføringen av konkurranser. Han har særlig erfaring med anskaffelser av komplekse IT-systemer, og har derfor god kjennskap til IT-kontrakter. Han har også bred erfaring med tvisteløsning i saker om offentlige anskaffelser, både for de alminnelige domstolene og for Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Frederik har også bred erfaring innenfor statsstøtte hvor han særlig bistår offentlige virksomheter med utredninger og notifikasjonsprosesser ovenfor EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

Frederik har tidligere jobbet i ESAs avdeling for konkurranse og statsstøtte og som vitenskapelig assistent ved Senter for Europarett ved Universitetet i Oslo (UiO). Han er også veileder og sensor ved UiO.