Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Frederik Nordby

Senioradvokat Oslo

+47 408 63 814 Last ned CV / Last ned vcard

Praktisk og løsningsorientert rådgivning innenfor IT-kontrakter, offentlige anskaffelser og statsstøtte

Aktuelle nyheter relatert til Frederik Nordby:

Statsstøtte og koronaviruset | Kommisjonen vedtar midlertidig krisepakke

Koronautbruddet skaper store utfordringer i den globale økonomien. En aktuell problemstilling er hvordan det offentlige best kan ivareta bedrifter som er hardt rammet av tiltakene som gjennomføres for å stanse utbruddet. Nylig vedtok EU-Kommisjonen et midlertidig rammeverk for å sørge for at medlemslandene har mulighet til å iverksette raske og effektive tiltak for å støtte selskaper som har økonomiske utfordringer som følge av situasjonen vi nå befinner oss i.

Kluge har bistått Avinor med avtalen om levering av fjernstyrte flytårn

E24 skriver denne uken om Avinor Air Navigation Services som onsdag startet byggingen av sitt senter for fjernstyrte kontrolltårn i Bodø. Kluge, ved Torstein Arendt, Frederik Nordby og Frode Olsen, har bistått Avinor i satsingsprosjektet deres både med strategisk rådgivning, selve anskaffelsen og utarbeidelse av avtaleverket.

Kluge har bistått Direktoratet for forvaltning og IKT med utarbeidelse av en ny SSA

Kluge ved partner Torstein Arendt og advokat Frederik Nordby har bistått Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i utarbeidelsen av en ny Statens standardavtale.

Nye terskelverdier for offentlige anskaffelser

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 9. februar 2016 nye terskelverdier for offentlige anskaffelser. Etter EØS- og WTO-avtalen er Norge forpliktet til å justere terskelverdiene hvert annet år.

Bransjer

Fagområder

Frederik er tilknyttet Kluges avdeling for offentlig sektor og arbeider primært med problemstillinger knyttet til kontraktsrett, offentlige anskaffelser, statsstøtte og annen EU/EØS-rett. Innenfor kontraktsrett og offentlige anskaffelser jobber Frederik særlig med IT-kontrakter og anskaffelser av komplekse IT-systemer.

Frederik har bakgrunn som vitenskapelig assistent ved Senter for Europarett hvor han skrev masteroppgave med tittelen "EU/EØS-rettslige rammer for forvaltningens skjønnsutøvelse under konsesjonsordninger".