Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Fredrik Aadahl

Partner Oslo

+47 997 12 528 Last ned CV / Last ned vcard

Praktisk og strategisk rådgivning innenfor offentlige anskaffelser og entreprise

Aktuelle nyheter relatert til Fredrik Aadahl:

Tre nye partnere i Kluge

Vi har gleden av å ønske Joar Kalsaas, Fredrik Aadahl og Marte Thorsby velkomne som nye partnere i Kluge.

Webinar 3. april | Rettslige konsekvenser av koronautbruddet

Kluge inviterer til webinar fredag 3. april kl. 12:30. Webinaret vil gjennomføres av advokater med ekspertise innenfor kontraktsrett, entrepriserett, arbeidsrett og anskaffelsesrett, som vil gjennomgå de problemstillinger vi ser koronautbruddet kan reise for byggherrene, samt hvordan disse bør håndteres.

Rammen for endringer av kontrakter inngått etter anskaffelsesregelverket

I løpende kontraktsforhold oppstår det ofte behov for endringer. Dette gjelder også for kontrakter som er inngått etter anskaffelsesregelverket. Det er imidlertid ikke adgang til å gjøre vesentlige endringer i en kontrakt inngått etter anskaffelsesregelverket. Konsekvensen av å bryte regelverket er alvorlige. Men hvor går så grensen for hva som er vesentlig, spør assosiert partner Fredrik Aadahl og senioradvokat Ronny Rosenvold i årets første utgave av Byggeindustrien.

Bransjer

Fagområder

Fredrik bistår både offentlige og private klienter med tvistesaker og rådgivning innenfor entrepriserett/kontraktsrett og regelverket om offentlige anskaffelser. Bistanden omfatter gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter, herunder kontrakts- og anskaffelsesstrategi, krav om tilleggsvederlag og fristforlengelse, sluttoppgjørsdiskusjoner og misligholdsanksjoner. Fredrik har prosedert en rekke tvistesaker for domstolene, og har gjennomført en rekke rettsmeklinger. Fredrik har god kompetanse innenfor de entrepriserettslige standardkontraktene og prosesskodene, og er både veileder og sensor i entrepriserett ved Universitetet i Oslo.

I tillegg bistår Fredrik både oppdragsgivere og leverandører ved alle sider av offentlige anskaffelser, herunder utarbeidelse av konkurransegrunnlag og gjennomføring av konkurranser, samt klagebehandling og tvistesaker. Fredrikl prosederer jevnlig saker om midlertidig forføyning og/eller erstatning for domstolene, i tillegg til bistand med klagesaker for KOFA. Fredrik har også i flere år undervist som kurslærer i EØS-rett ved Universitetet i Oslo, og holder jevnlig kurs og foredrag om regelverket for offentlige anskaffelser.