Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Frode Olsen

Partner Oslo

+47 917 07 444 Last ned CV / Last ned vcard

Praktisk og tydelig rådgivning med faglig tyngde innenfor transaksjoner, selskapsrett og skatt

Aktuelle nyheter relatert til Frode Olsen:

Fisjon med etterfølgende aksjesalg utenfor gjennomskjæringsfare

I forarbeidene til lovfestingen av den ulovfestede omgåelsesnormen er det skapt usikkerhet om fisjon med etterfølgende aksjesalg vil være gjenstand for gjennomskjæring. Finanskomiteen har nå i sin innstilling av 22.oktober 2019 presisert at lovfestingen ikke vil innebære noen endring på dette punkt ref. Innst. 24 L (2019-2020).

Statsbudsjettet 2020 | Kort oppsummert

Regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2020 ble fremlagt i dag, 7. oktober 2019. Årets statsbudsjett innebærer ingen vesentlige endringer verken på skatte- eller merverdiavgiftsområdet. Skattesatsen på alminnelig inntekt forblir uendret på 22%.

Revidert nasjonalbudsjett 2019 – kort oppsummert

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2019 ble fremlagt i dag, 14. mai 2019. Revidert budsjett inneholder ingen forslag til større endringer i selskapsskattereglene.

Kluge har bistått Avinor med avtalen om levering av fjernstyrte flytårn

E24 skriver denne uken om Avinor Air Navigation Services som onsdag startet byggingen av sitt senter for fjernstyrte kontrolltårn i Bodø. Kluge, ved Torstein Arendt, Frederik Nordby og Frode Olsen, har bistått Avinor i satsingsprosjektet deres både med strategisk rådgivning, selve anskaffelsen og utarbeidelse av avtaleverket.

Bransjer

Fagområder

Frode arbeider særlig med M&A, og har vært ansvarlig for forhandlinger, ledelse av due diligence-gjennomgang, utarbeidelse av avtaler og gjennomføring av et betydelig antall aksjetransaksjoner de senere årene. I tillegg har han bistått i transaksjoner ledet av andre, og samarbeider tett med finansielle rådgivere. Han bistår også sine klienter med rådgivning innenfor transaksjonsskatt, både for oppkjøp som er industrielle og innenfor Private Equity.

Frode har gjennom hele sin karriere også arbeidet med problemstillinger i grenselandet mellom skatt, selskapsrett og regnskapsrett. Han bistår regelmessig med norske og internasjonale omstruktureringer, hvor hans krysskompetanse gjør det mulig å yte kostnadseffektiv bistand sammen med andre spesialiserte rådgivere.

Med sin økonomiske bakgrunn har han også arbeidet mye med premissene for og kvalitetssikring av verdsettelser i forbindelse med omstruktureringer og transaksjoner, inkludert verdsettelser i forbindelse med omstrukturering av eiendomsporteføljer.

Han har de siste årene også arbeidet mye med internprising og utarbeidelse av konserninterne avtaler både fra en skattemessig og en selskapsrettslig vinkling.