Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Gro Amdal

Partner Stavanger

+47 928 81 440 Last ned CV / Last ned vcard

Spesialist innenfor regelverket for offentlige anskaffelser og alminnelig anbudsrett

Aktuelle nyheter relatert til Gro Amdal:

EFTA-domstolen om gjensidig bebyrdende kontrakter

EFTA-domstolen har i en prejudisiell avgjørelse i sak E-13/19 uttalt seg om grensen mellom offentlige anskaffelser og tilskudd som faller utenfor anskaffelsesregelverket. Dommen er etter vårt syn oppsiktsvekkende, og bryter med tidligere praksis rundt spørsmålet. Dersom dommen tas på ordet, kan den tas til inntekt for at en lang rekke anskaffelser som i dag gjennomføres av offentlige myndigheter i Norge, faller utenfor anskaffelsesregelverket.

Ny avgjørelse fra EU-domstolen om avvisning av tilbud som oppfyller kravspesifikasjonen, men som likevel ikke er «gode nok»

EU-domstolen har nylig uttalt seg om muligheten til å benytte en avvisningsregel hvor tilbud som ikke oppnår et spesifikt angitt minstenivå for poeng i forhold til et tildelingskriterium, blir avvist uten en vurdering av tilbudet i forhold til de øvrige tildelingskriteriene.

Vilkårene for erstatningsansvar for fortjenestetapet ved brudd på anskaffelsesregelverket - Frostating lagmannsretts avgjørelse (LF-2015-187242)

EFTA-domstolen avga den 31. oktober i fjor en meget omdiskutert rådgivende uttalelse om vilkårene for erstatning ved brudd på anskaffelsesregelverket der det bl.a. konkluderes med at et enkelt brudd på regelverket om anskaffelser i seg selv vil være ansvarsbetingende. 2. mars 2018 avsa Frostating lagmannsrett dom i den underliggende erstatningssaken. I avgjørelsen legger lagmannsretten til grunn at den rådgivende uttalelsen fra EFTA-domstolen sammenholdt med det øvrige rettskildebildet ikke gir et tilstrekkelig grunnlag for å fravike vilkårene som Høyesterett har oppstilt for erstatning av den positive kontraktsinteresse.

Offentlige oppdragsgivere kan holdes erstatningsansvarlig på objektivt grunnlag for brudd på anskaffelsesregelverket

EFTA-domstolen avsa 31. oktober i år dom i sak E-16/16 Fosen Linjen, som gjaldt krav om erstatning for brudd på anskaffelsesregelverket. Ifølge EFTA-domstolen kan en offentlig oppdragsgiver holdes erstatningsansvarlig på objektivt grunnlag for brudd på anskaffelsesregelverket.

Bransjer

Fagområder

Gro har mer enn 25 års erfaring innen anskaffelsesrett, og er leder av Kluges faggruppe for offentlige anskaffelser.

Gro bistår klienter i alle faser av anskaffelsesprosessen, og har dybdekunnskap om det norske anskaffelsesregelverket, samt EUs direktiver om offentlige anskaffelser. Hun har også omfattende entrepriserettslig erfaring.

Ved å inneha flere sentrale verv har Gro også i en årrekke bidratt til rettsutviklingen innenfor anskaffelsesretten. Hun var nemndsmedlem i Klagenemnda for offentlige anskaffelser i perioden 2011–2019. Hun var også deltaker i det Regjeringsoppnevnte Forenklingsutvalget, og er medforfatter av NOU 2014:4 "Enklere regler – bedre anskaffelser - Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket".

Chambers and Partners har i en årrekke rangert Gro som en av Norges ledende spesialister innenfor regelverket for offentlige anskaffelser:
"Gro Amdal leads the public procurement practice at Kluge Advokatfirma, receiving excellent feedback from clients. She is described by one as "a walking encyclopaedia: she gets the problems right away and understands what we need as a client. We avoided problems before they happened.""

Gro er i tillegg topprangert av Legal 500 innenfor anskaffelsesrett ("Leading individual"), og er rangert av WWL (Who's Who Legal) som en av Norges ledende advokater innen offentlige kontrakter.

emea-leading-individual-2021_h150.jpg  Chambers_gro-amdal_21_h150.jpg  WWL-Government-Contracts-2020-Gro_A_H150.jpg