Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Hans Ingvald Stensholdt

Partner Oslo

+47 907 37 211 Last ned CV / Last ned vcard

Løsningsorientert rådgivning ved restrukturering og finansielle utfordringer

Aktuelle nyheter relatert til Hans Ingvald Stensholdt:

Kluge i DN: Vik får tilbake Confirmit-aksjene

Borgarting lagmannsrett opphevet i går namsfogdens beslutning av 31. mai 2016 og Oslo byfogdembetes kjennelse av 21. desember 2016. Erik Martin Vik vil få tilbake eierskap og kontroll over aksjene i it-selskapet Confirmit, som storbanken Deutsche Bank tok utleggspant i. Kluge representerer Erik Martin Vik i saken, ved assosiert partner Hans Ingvald Stensholdt og Linn Hoel Ringvoll.

Høyesterett har avgjort Sønnichsen-saken

Sønnichsen-saken, der Kluge v/advokat Hans Ingvald Stensholdt er prosessfullmektig for konkursboet, er nå endelig avgjort av Høyesterett.

Sønnichsen-saken

Sønnichsen-saken, der assosiert partner Hans Ingvald Stensholdt fra Kluge er prosessfullmektig for konkursboet, gis stor oppmerksomhet i media og i eiendomsbransjen.

Bransjer

Fagområder

Hans Ingvald arbeider særlig med oppdrag innen selskapsrett, restrukturering og insolvens. Han har i tillegg bred erfaring med prosessoppdrag for norske domstoler og har møterett for Høyesterett.

Hans Ingvald er rangert av det anerkjente ratingbyrået Chambers i 2013, 2014 og 2015.

Hans Ingvald har mer enn 10 års arbeidserfaring fra Advokatfirmaet Thommessen og Det Norske Veritas. Han har i perioden som advokat ytt løpende juridisk og strategisk rådgivning til finansinstitusjoner, selskaper og aksjonærer/eiere hva gjelder finansielle og driftsmessige utfordringer, med fokus på vurderinger av strukturelle og faktiske endringer av selskapets virksomhet med formål å sikre grunnlag for videre drift, alternativt verdisikring. Hans Ingvald bistår også selskaper, styrer og aksjonærer med løpende rådgivning i misligholdssituasjoner, herunder med fokus på styrets handlingsrom og ansvar.

Hans Ingvald har også kompetanse og erfaring innen pengekravsrett og garantirett, hvoretter han løpende bistår finansinstitusjoner og selskaper gjennom rådgivning og prosessoppdrag.