Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Håvard Berntzen

Advokat Oslo

+47 952 26 691 Last ned CV / Last ned vcard

Rådgivning og tvisteløsning innenfor kontraktsrett og offentlig rett

Aktuelle nyheter relatert til Håvard Berntzen:

Kommentar til Konverteringsdommen i Høyesterett (HR-2021-1209-A)

Kluge-advokatene Håvard Berntzen og Steffen Asmundsson har skrevet en kommentar til Høyesteretts dom HR-2021-1209-A (Konvertering) i Juridika Innsikt. I dommen, som ble avsagt 3. juni 2021, tar Høyesterett stilling til det vanskelige spørsmålet: Hvordan skal forvaltningen og domstolen avgjøre om noens personlige tro er reell?

Høyesterettsdom om ansvarlig søkers erstatningsansvar og «Bori-ansvaret»

Høyesterett har nylig avsagt dom (HR-2020-312-A) hvor et arkitektfirma, som var ansvarlig søker, ble holdt erstatningsansvarlig for boligkjøperes tap som følge av feil ved nyoppførte boliger. Dommen innebærer en avklaring, men også en skjerpelse, av ansvarlig søkers ansvar i et byggeprosjekt. I tillegg rydder Høyesterett opp i det såkalte Bori-ansvaret, som har vært omdiskutert etter dommene i Rt-2015-276 (Bori-dommen) og HR-2017-1834-A (Bori II- eller brancelledommen).

Digitale videoopptak av vitneforklaringer

Et team fra Kluges prosessgruppe har skrevet et bidrag til den internasjonale publikasjonen In House Laywer, som retter seg mot samme målgruppe som Legal 500.

Bransjer

Fagområder

Håvard arbeider i Kluges avdeling for offentlig sektor. Han bistår private og offentlige klienter med rådgivning og tvisteløsning innen en rekke rettsområder, særlig kontraktsrett og offentlig rett.

Håvard fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitet i Oslo i 2019. Han arbeidet underveis som vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett, hvor han var en del av forskningsprosjektet «Rammevilkår og regelverk i havbruksnæringen», og skrev masteroppgave med tittelen «Rødt trafikklys og nedjustering av akvakulturtillatelser». Håvard har også vært på utveksling ved University of Melbourne i Australia.

legal 500