Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Henriette Halsnes Gillingsrud

Advokat Oslo

+47 411 43 693 Last ned CV / Last ned vcard

Rådgivning og tvisteløsning innen entrepriserett, offentlige anskaffelser og kontraktsrett

Aktuelle nyheter relatert til Henriette Halsnes Gillingsrud:

Utvalgte entrepriserettslige avgjørelser i fjerde kvartal 2019

Det avsies jevnlig dommer i norske domstoler om entrepriserettslige tvister. Enkelte saker er prinsipielle og får stor oppmerksomhet. Andre avgjør mer konkrete spørsmål som likevel kan være av stor betydning for aktørene i bransjen som daglig møter tilsvarende problemstillinger. Vi mener derfor det er nyttig å holde seg oppdatert på utviklingen i rettspraksis, ikke bare for advokater og jurister, men også for aktørene som driver i bygg- og anleggsbransjen i det daglige.

Utvalgte entrepriserettslige avgjørelser i andre kvartal 2019

Er du interessert i å holde deg oppdatert på rettsutviklingen innenfor entrepriserett? Her belyser vi utvalgte entrepriserettslige avgjørelser i andre kvartal 2019.

Utvalgte entrepriserettslige avgjørelser i første kvartal 2019

Er du interessert i holde deg oppdatert på rettsutviklingen innenfor entrepriserett? Her belyser vi utvalgte entrepriserettslige avgjørelser i første kvartal 2019. Blant avgjørelsene fra dette kvartalet finner vi flere avgjørelser som omhandler prosjekterendes ansvar for prosjekteringsfeil, herunder krav til reklamasjon når byggherren opprinnelig behandler forholdet som en utførelsesfeil overfor entreprenøren.

Streng OSSA-dom illustrerer fallgruver ved heving

Det knytter seg alltid en viss risiko til heving av avtaler, og særlig der det heves tidlig i kontraktsforløpet. I OSSA-dommen (LH-2017-66455) viste retten igjen at terskelen for rettmessig heving ved vesentlig antesipert mislighold er meget høy.

Bransjer

Fagområder

Henriette arbeider i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Hun jobber hovedsakelig med problemstillinger innenfor entreprise- og kontraktsrett, men arbeider også med spørsmål innenfor regelverket for offentlige anskaffelser.

Henriette har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor hun skrev masteroppgave om anskaffelsesregelverkets begrensninger på adgangen til å foreta endringer av inngått entreprisekontrakt.