Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Henrik Høines

Advokat Stavanger

+47 486 07 457 Last ned CV / Last ned vcard

Rådgivning og tvisteløsning innen kontraktsrett, IPR og selskapsrett

Aktuelle nyheter relatert til Henrik Høines:

IPR-satsning fra Kluge

Etter å ha opplevd stor suksess med tvisteløsning innen immaterialrett har vi nå doblet antall advokater som jobber dedikert med IPR-rettslige problemstillinger.

Bransjer

Fagområder

Henrik er ansatt i Kluges avdeling for Industri, handel og finans. Han arbeider primært med rådgivning og tvisteløsning innenfor flere rettsområder med et særlig fokus på IPR, kontraktsrett og selskapsrett. Innenfor IPR arbeider Henrik med både patent-, varemerke- og opphavsrettslige problemstillinger og saker etter markedsføringsloven.

Arbeidet innen patentrett knytter seg særlig til bevissikring, utredning, brevveksling, forhandling og tvisteløsning ved patentinngrep. Videre har Henrik erfaring med varemerkesaker, herunder tvistesaker om varemerkeinngrep og saker om administrativ overprøving for Patentstyret og KFIR, samt saker knyttet til krenkelse av foretaksnavneloven. Henrik jobber også med saker knyttet til åndsverkloven og markedsføringsloven, herunder krenkelse av opphavsrett, produktetterlikning, konkurranseklausuler, tekniske tegninger og forretningshemmeligheter, know-how mv.

Henrik bistår også jevnlig i forbindelse med utarbeidelse og forhandling av avtaler relatert til teknologiutvikling og FoU-prosjekter, herunder samarbeidsavtaler og partneravtaler relatert til utvikling og kommersialisering av teknologi. Han har også utstrakt erfaring med ulike avtaler knyttet til softwareutvikling og lisensiering, samt konfidensialitetsavtaler. Videre bistår Henrik i forbindelse med ulike teknologirelaterte transaksjoner.


legal 500