Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Henrik Høines

Advokat Stavanger

+47 486 07 457 Last ned CV / Last ned vcard

Rådgivning og tvisteløsning innen kontraktsrett, IPR og selskapsrett

Aktuelle nyheter relatert til Henrik Høines:

IPR-satsning fra Kluge

Etter å ha opplevd stor suksess med tvisteløsning innen immaterialrett har vi nå doblet antall advokater som jobber dedikert med IPR-rettslige problemstillinger.

Bransjer

Fagområder

Henrik er ansatt i Kluges avdeling for Industri, handel og finans. Han arbeider primært med rådgivning og tvisteløsning innenfor flere rettsområder med et særlig fokus på IPR, kontraktsrett og selskapsrett. Innenfor IPR arbeider Henrik med både patent-, varemerke- og opphavsrettslige problemstillinger og saker etter markedsføringsloven.

Arbeidet innen patentrett har særlig knyttet seg til bevissikring, utredning, brevveksling, forhandling og tvisteløsning ved patentinngrep. Videre har Henrik erfaring med varemerkesaker, herunder tvistesaker om varemerkeinngrep og saker om administrativ overprøving for Patentstyret. Henrik har også jobbet med saker om åndsverkloven og markedsføringsloven, herunder krenkelse av opphavsrett, produktetterlikning, konkurranseklausuler, forretningshemmeligheter, know-how mv.

Henrik skrev masteroppgave om selskapsfinansiering av aksjeerverv etter aksjeloven § 8-10 med særlig vekt på forholdet til reglene om fusjon. Fra Bond University har Henrik valgfag i konfliktmegling, Corporate Governance og internasjonal kontraktsrett.


legal 500