Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Henrik Nordling

Assosiert partner Oslo

+47 966 25 414 Last ned CV / Last ned vcard

Effektiv og presis rådgivning innen alle sider av konkurranseretten med et internasjonalt perspektiv

Aktuelle nyheter relatert til Henrik Nordling:

EØS-kompasset | Digitalisering i EØS-retten

Kluges nyhetsbrev om EØS-rett gis ut en gang i kvartalet, og inneholder siste nytt i statsstøtteretten, konkurranseretten og anskaffelsesretten i EU og EØS. I denne utgaven tar vi særlig sikte på det nye EU-regelverket om digitalisering.

Konkurransetilsynet pålegger Schibsted å selge Nettbil

Konkurransetilsynet har besluttet å gripe inn mot Schibsteds oppkjøp av Nettbil, og pålegger Schibsted å selge Nettbil. Foretakssammenslutningen var ikke underlagt meldeplikt, og den var allerede gjennomført da tilsynet kom med pålegg om melding. Konkurransetilsynet mener at oppkjøpet svekker konkurransen i markedet for nettbasert formidling av bruktbiler og gir forbrukerne et dårligere tilbud.

EØS-kompasset: Miljø og bærekraft i EØS-retten

Kluges nyhetsbrev om EØS-rett gis ut en gang i kvartalet, og inneholder siste nytt i statsstøtteretten, konkurranseretten og anskaffelsesretten i EU og EØS. Denne utgaven handler om bærekraft og miljø, et tema som blir mer og mer aktuelt både i Norge og i EU.

Statsstøtte og koronaviruset – 16 tiltak godkjent under det midlertidige statsstøtterettslige rammeverket

EU-Kommisjonen vedtok den 19. mars et midlertidig statsstøtterettslig rammeverk for å bidra til kontinuitet i økonomien under og etter koronautbruddet. Siden vedtakelsen har 16 tiltak blitt godkjent. I denne artikkelen gir vi en oppdatering på hvordan EU-Kommisjonen har praktisert det midlertidige støtteregelverket, samt en kort innføring i de to garantiordningene vedtatt av EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Bransjer

Fagområder

Henrik har i flere år arbeidet med omfattende konkurranserettssaker både i Norge og internasjonalt. Han bistår bl.a. med løpende konkurranserettslig rådgivning og håndtering av konkurranserettslige prosesser. Henrik har vært involvert i en rekke toneangivende saker foran konkurransemyndighetene i Norge, Frankrike, Belgia samt EU-Kommisjonen, EFTAs overvåkningsorgan, EU-domstolen og EFTA-domstolen. Han har også bred erfaring med EU/EØS-rett, herunder statsstøtte og spørsmål knyttet til etablerings- og tjenesteytelsesfriheten.

Henrik har norsk og fransk advokatbevilling og har tidligere jobbet i ledende advokatfirmaer i Norge, Frankrike og Belgia. Han er i flere år utnevnt som «Future Leader» innenfor konkurranserett av Who's Who Legal og er utpekt som «Next Generation Lawyer» i Legal500.

  Who's-Who-Legal-Competition-2020---Rossette_H150.jpg