Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Ida Grøstad

Senioradvokat Oslo

+47 997 77 565 Last ned CV / Last ned vcard

Effektiv og praktisk rådgivning innen tvisteløsning, arbeidsrett og skatterett

Aktuelle nyheter relatert til Ida Grøstad:

Seksuell trakassering – dette er arbeidsgivers plikter

Seksuell trakassering er et alvorlig arbeidsmiljøproblem som har fått økt oppmerksomhet de siste årene. Seksuell trakassering kan forekomme i alle virksomheter hvor mennesker samhandler, og det er derfor viktig at arbeidsgiver er bevisst dette problemet og sine forpliktelser. Hvis arbeidsgiver ikke oppfyller sine plikter i denne forbindelse, vil det kunne medføre et erstatningsansvar for arbeidsgiver.

Har du behov for å få teknisk personell inn i Norge? Nå kan du søke om tillatelse til å innhente slikt personell fra utlandet

Fra og med lørdag 20. februar åpnet Regjeringen opp for en ny ordning, der arbeidsgivere og oppdragsgivere kan søke om forhåndsgodkjenning av innreise for utenlandsk teknisk personell.

Kluge i Finansavisen | Ingen innreise - ingen lønnskrav

Norske bedrifter trenger ikke betale lønn til utenlandske ansatte som nå ikke kan møte på jobb på grunn av innreiserestriksjoner, men de kan heller ikke permittere dem. - Har man reist hjem, uten å avklare dette med arbeidsgiver, så har man selv satt seg i den situasjonen og laget seg et problem, sier Kluge-advokatene Ida Grøstad og Nils Kristian Lie til Finansavisen.

Har du ansatte som pendler til Norge? Dette må du vite!

Fra og med 29. januar 2021 gjelder nye og strengere regler for innreise til Norge. I utgangspunktet vil kun nordmenn og utlendinger som bor i Norge, ha adgang til å reise inn i Norge.

Bransjer

Fagområder

Ida avsluttet sin master i rettsvitenskap ved Universitet i Oslo våren 2013. Hun skrev masteroppgave innen skatt og menneskerettigheter. Masteroppgaven hadde tittelen «NOKUS-reglenes forenlighet med EMK 1. tilleggsprotokoll artikkel 1» og var en analyse av hvorvidt skattereglene for norske deltakere i norskkontrollerte selskaper og innretninger hjemmehørende i lavskatteland var forenelig med EMKs vern om eiendomsretten.

Ida jobber bredt innen firmaets avdeling for offentlig sektor, og jobber blant annet med arbeidsrett, kontraktsrett, offentlighetsloven, forvaltningsrett, skatterett, selskapsrett, prosedyre og tvisteløsning. Hun bistår både offentlige og private aktører.