Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Inger Hygen

Partner Bergen

+47 928 02 262 Last ned CV / Last ned vcard

Bred erfaring med rådgivning og tvisteløsning innen eiendomsutvikling, transaksjoner, kontraktsrett, pengekrav og selskapsrett

Kontrakts-/obligasjonsrett, fast eiendom, plan- og bygningsrett, selskapsrett, pengekravsrett og prosess.

Inger har lang erfaring fra et bredt spekter av fagområder, med hovedvekt innenfor fast eiendom, selskapsrett og kontrakts- og formuerett. De siste årene har hun hatt ansvaret for eiendomsavdelingen i Bergen, og arbeidet i hovedsak med eiendomsrettslige problemstillinger for private utbyggere og byggherrer. Inger bistår med rådgivning og tvisteløsning for eiendomsutviklere, grunneiere, byggherrer, rådgivere og entreprenører.

Den selskapsrettslige bistanden gjelder rådgivning både fra eierperspektiv, på styrenivå og til administrasjonen, herunder forholdet mellom selskap og eiere, mellom de ulike ledelsesnivåer og forholdet internt mellom konsernselskaper, foruten bistand til alle deler av utadrettede virksomheter. Den kontrakts- og formuerettslige kompetansen relaterer seg til transaksjoner, kontraktsbistand i alle faser, tingsrett og panterett og formuerettslige tvister, særlig relatert til pengekrav, kontraktsoppgjør og -mislighold og tilbakesøkingskrav i konkurs. Hun har siden 1999 prosedert et større antall saker for tingrett og lagmannsrett, og hatt prøvesak for Høyesterett. Inger har tilleggskompetanse innen økonomi/regnskapsforståelse.