Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Inger Hygen

Partner Bergen

+47 928 02 262 Last ned CV / Last ned vcard

Bred erfaring med rådgivning og tvisteløsning innen eiendomsutvikling, transaksjoner, kontraktsrett, pengekrav og selskapsrett

Aktuelle nyheter relatert til Inger Hygen:

Webinar 16. april | Drift og utleie av næringseiendom - med særlig fokus på koronakonsekvenser

Kluge inviterer til webinar torsdag 16. april. Vi har tilpasset vårt tidligere annonserte seminar «Drift og utleie av næringseiendom» til en enda mer aktuell tematikk. Vi håper med dette å kunne dekke et generelt informasjonsbehov, og i tillegg svare på konkrete spørsmål om utviklingen av leiekontrakter og konsekvensene av koronatiltakene.

Webinar 3. april for Branns samarbeidspartnere – rettslige konsekvenser av koronakrisen

Koronakrisen skaper stor usikkerhet for bedriftene, og flere spørsmål står ubesvarte. Mange spør oss om hvilke rettigheter og forpliktelser bedriften har i denne situasjonen, og hvilket handlingsrom man har juridisk sett. Vi i Kluge ønsker å dele vår kunnskap om dette med andre samarbeidspartnere, og arrangerer webinar fredag 3. april om rettslige aspekter ved koronakrisen. Arrangementet er åpent, men primært rettet mot dem i bedriften som håndterer ledelse og administrasjon/HR.

Bransjer

Fagområder

Hygen har lang erfaring fra et bredt spekter av fagområder, med hovedvekt innenfor fast eiendom, selskapsrett, kontrakts- og formuerett. Siden 2010 har hun hatt ansvaret for eiendomsavdelingen i Bergen. Hygen bistår med rådgivning og tvisteløsning for eiendomsutviklere, grunneiere, byggherrer, rådgivere og entreprenører. Den selskapsrettslige bistanden gjelder, foruten rådgivning for alle deler av selskapets utadrettede virksomhet fra både eierperspektiv, på styrenivå og til administrasjonen, også bistand internt mellom selskap og eiere, mellom de ulike ledelsesnivåer og i forholdet mellom konsernselskaper.

Den kontrakts- og formuerettslige kompetansen relaterer seg til transaksjoner, kontraktsbistand i alle faser, tingsrett og panterett og formuerettslige tvister, særlig relatert til pengekrav, kontraktsoppgjør og -mislighold. Hun har siden 1999 prosedert et stort antall saker for tingrett og lagmannsrett, og hatt prøvesak for Høyesterett. Hygen har som bedriftsøkonom tilleggskompetanse innen økonomi/regnskapsforståelse.