Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Ingrid Andreassen

Senioradvokat Bergen

+47 480 92 968 Last ned CV / Last ned vcard

Rådgivning og tvisteløsning, særlig innenfor entreprise og fast eiendom

Aktuelle nyheter relatert til Ingrid Andreassen:

Dom i arbeidsrettstvisten mellom Frode Reppe og NSL

Den 24. mai 2018 falt det dom i arbeidsrettstvisten mellom Kluges klient Frode Reppe og Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL). Hovedforhandlingen i saken gikk over syv rettsdager i Sør-Trøndelag tingrett i april. Frode Reppe ble meddelt oppsigelse fra sin stilling som Fagsjef kommunikasjon og næringspolitikk i NSL i september 2017, og tok ut søksmål mot sin arbeidsgiver. Oppsigelsen, som var begrunnet i arbeidstakers forhold, ble av en enstemmig rett kjent ugyldig.

Kluge i Estate: Hva skjer når estimerte mengder ikke stemmer med virkeligheten?

Ingrid Andreassen, advokat i Kluge, skrev torsdag en kommentar på estatevest.no. Artikkelen omhandler entrepriseprosjekter hvor situasjonen ofte er at de faktiske mengdene avviker fra estimatene i kontrakten.

Bransjer

Fagområder

Ingrid har jobbet i Kluge siden høsten 2013, og arbeider hovedsakelig innenfor rettsområdene entrepriserett, offentlige anskaffelser, fast eiendom og generelle kontraktsforhold. Ingrid har også kompetanse innenfor rettsområdet arbeidsrett, hvor hun har bistått klienter både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Til daglig jobber Ingrid hovedsakelig som rådgiver knyttet til ulike kontrakts- og entrepriserettslige tvister. Hun har erfaring både fra byggherresiden, rådgiversiden og entreprenørsiden, og har erfaring med alle typer entreprisemodeller.

Hun bistår også klienter både fra oppdragsgiversiden og tilbydersiden innenfor rettsområdet offentlige anskaffelser.

I tillegg holder Ingrid jevnlig kurs/foredrag, hovedsakelig for ulike aktører i bygge- og anleggsbransjen.