Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Ingrid Bjørneset Herse

Advokatfullmektig Oslo

+47 909 70 976 Last ned CV / Last ned vcard

Rådgivning og tvisteløsning, særlig innenfor arbeidsrett og personvern

Aktuelle nyheter relatert til Ingrid Bjørneset Herse:

Hva betyr regjeringsskiftet for arbeidslivet?

Selv om det vil ta tid å avklare det endelige regjeringssamarbeidet, er det avklart at Norge får en ny regjering ledet av Arbeiderpartiet, trolig med støtte av ett eller flere andre partier. Uavhengig av samarbeidskonstellasjon, er det forventet flere endringer på arbeidsrettsområdet.

Ny dom fra Høyesterett – Arbeidstakere har rett til å beholde lønn etter tidligere tariffavtale ved overgang til ny tariffavtale

Hva skjer med lønnsvilkårene til de ansatte når arbeidsgiver går over på en annen tariffavtale? Kan arbeidstakerne da kreve å beholde de vilkårene de hadde under den gamle tariffavtalen? Dette spørsmålet har hele arbeidsrettsmiljøet ventet på at Høyesterett skulle avklare. Nå har vi fått svaret, i Høyesteretts dom 2. juni 2021 i Grefsenhjemmet-saken.

Har du behov for å få teknisk personell inn i Norge? Nå kan du søke om tillatelse til å innhente slikt personell fra utlandet

Fra og med lørdag 20. februar åpnet Regjeringen opp for en ny ordning, der arbeidsgivere og oppdragsgivere kan søke om forhåndsgodkjenning av innreise for utenlandsk teknisk personell.

Kluge i Kapital | Kan sjefen kreve at de ansatte vaksinerer seg?

– Hovedregelen er at vaksiner mot smittsomme sykdommer er frivillige, sier Kluge-advokat Ole André Oftebro til Kapital. Arbeidsgiver kan som hovedregel ikke kreve at de ansatte lar seg vaksineres. Det er heller ikke fritt frem for å kartlegge hvem som er blitt vaksinert, men det finnes noen unntak.

Bransjer

Fagområder

Ingrid arbeider i Kluges avdeling for offentlig sektor. Hun arbeider hovedsakelig med rådgivning og tvisteløsning innenfor arbeidsrett og personvern.

Ingrid har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen fra 2019. Hun skrev masteroppgave innenfor arbeidsrett og sivilprosess, hvor tittelen på oppgaven var «Avskjæring av bevis fremskaffet ved ulovlige kontrolltiltak i saker om oppsigelse og avskjed, jf. tvisteloven § 22-7». Ingrid har også tatt juridiske emner ved University of Glasgow.