Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Isabell Fjetland

Senioradvokat Oslo

+47 932 84 321 Last ned CV / Last ned vcard

Effektiv, grundig og løsningsorientert bistand innen prosedyre, EU-rett og offentlige anskaffelser

Aktuelle nyheter relatert til Isabell Fjetland:

Vilkårene for erstatningsansvar for fortjenestetapet ved brudd på anskaffelsesregelverket - Frostating lagmannsretts avgjørelse (LF-2015-187242)

EFTA-domstolen avga den 31. oktober i fjor en meget omdiskutert rådgivende uttalelse om vilkårene for erstatning ved brudd på anskaffelsesregelverket der det bl.a. konkluderes med at et enkelt brudd på regelverket om anskaffelser i seg selv vil være ansvarsbetingende. 2. mars 2018 avsa Frostating lagmannsrett dom i den underliggende erstatningssaken. I avgjørelsen legger lagmannsretten til grunn at den rådgivende uttalelsen fra EFTA-domstolen sammenholdt med det øvrige rettskildebildet ikke gir et tilstrekkelig grunnlag for å fravike vilkårene som Høyesterett har oppstilt for erstatning av den positive kontraktsinteresse.

Bransjer

Fagområder

Isabell er tilknyttet Kluges avdeling "Prosedyre og offentlig sektor" og jobber hovedsakelig med anbudsrettslige problemstillinger. Hun bistår både offentlige og private klienter i alle faser av en anskaffelse. Arbeidet omfatter alt fra planlegging og gjennomføring av offentlige anbudskonkurranser til håndtering av klager. Isabell bistår også i forbindelse med tvister for domstolene.

Isabell har vært ansatt som vitenskapelig assistent ved Senter ved europarett og har skrevet masteravhandling om adgangen til å kreve erstatning ved brudd på anbudsreglene. Oppgaven har tittelen "De tapte mulighetenes erstatningsrettslige vern innen anbudsretten" og undersøker spørsmålet om det norske årsakskravet er forenelig med kravene EU/EØS-retten stiller til den nasjonale erstatningsordning. Isabell var i perioden også redaktør for tidsskriftet "EuroRett". Tidsskriftet publiseres av Lovdata og gir en oversikt over den nyeste utvikling innen EU-retten.