Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Jan Magne Isaksen

Partner Bergen

+47 920 64 007 Last ned CV / Last ned vcard

Resultatorientert og kommersiell prosedyreadvokat med særlig erfaring innen kontraktsrett, entreprise, fast eiendom, arbeidsrett og selskapsrett

Jan Magne bistår klienter med kommersiell tvisteløsning innenfor ulike rettsområder, og har ført en rekke store saker for tingrett og lagmannsrett, både alene og som del av et større team. Han har også hatt prøvesak for Høyesterett. Foruten bred erfaring fra alminnelige tvistesaker, har han regelmessig bistått i saker om tvangsfullbyrdelse, bevissikring, midlertidig forføyning og arrest.

I tillegg til tvisteløsning og prosess driver Jan Magne med løpende rådgivning til klienter innenfor ulike bransjer og fagområder, særlig relatert til kontrakts-, selskaps- og entrepriserettslige problemstillinger.

Jan Magne er også en populær foredragsholder, og holder regelmessig foredrag for bedrifter, klienter og studenter, særlig innenfor temaene sivilprosess, bevissikring og prosedyre.