Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Kjersti Lerkerød*

Senioradvokat Oslo

+47 980 05 089 Last ned CV / Last ned vcard

Strategisk og praktisk rådgivning innen kontraktsoppfølging og risikohåndtering

Aktuelle nyheter relatert til Kjersti Lerkerød*:

Full advokatjobb og studier ved siden av – er det mulig?

Siden mars i fjor har senioradvokat i Kluge, Kjersti Lerkerød, studert til en MBA på BI. Graden er 90 studiepoeng og fullføres i september. Kjersti er veldig glad for at Kluge har lagt til rette for at hun har kunnet gjennomføre dette programmet. Les om hennes erfaringer som fulltidsadvokat og småbarnsmor i kombinasjon med en krevende MBA grad.

Streng OSSA-dom illustrerer fallgruver ved heving

Det knytter seg alltid en viss risiko til heving av avtaler, og særlig der det heves tidlig i kontraktsforløpet. I OSSA-dommen (LH-2017-66455) viste retten igjen at terskelen for rettmessig heving ved vesentlig antesipert mislighold er meget høy.

Bransjer

Fagområder

Kjersti fullførte sin mastergrad ved Universitetet i Oslo tidlig i 2013. Det siste året ved universitetet var Kjersti ansatt som vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett, avdeling for petroleumsrett.

Kjersti jobber hovedsakelig med tvistesaker og løpende rådgivning innenfor rettsområdene entrepriserett og offentlige anskaffelser. Hun har inngående kjennskap til standardkontraktene for entreprise- og rådgivningsoppdrag, og bistår alle aktører i bygg- og anleggsbransjen.

Kjersti har bred erfaring med bistand underveis i bygge- og anleggsprosjekter, herunder håndtering av endringskrav, oppfølging av offentligrettslige krav og sluttoppgjør. Kjersti jobber også i stor grad med tvistesaker med teknisk karakter, og har god kjennskap til bygg- og anleggsbransjen.

Kjersti har ført saker for tingrett og lagmannsrett innenfor flere rettsområder.

I tillegg bistår Kjersti både oppdragsgivere og leverandører i forbindelse med offentlige anskaffelser.

*Permisjon