Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Kjetil Synsvoll Sangolt

Assosiert partner Bergen

+47 416 47 389 Last ned CV / Last ned vcard

Rådgjeving og tvisteløysing i saker som gjeld entreprise, fast eigedom og offentlege innkjøp

Aktuelle nyheter relatert til Kjetil Synsvoll Sangolt:

Kluge uttaler seg om konkursras i bygg- og anleggsbransjen

Estate skriver i dag at antallet konkursåpninger i bygg- og anleggsbransjen gjorde i 2018 et hopp på hele 35 prosent. Fra cirka 1000 konkursåpninger i 2017 så var det i fjor hele 1350, viser tall fra Brønnøysundregistrene.

Forslag til endringer i byggherreforskriften er nå på høring

Dagens byggherreforskrift er fra 2010, med unntak av noen mindre endringer fra sommeren 2016 tilknyttet elektronisk føring av oversiktslister. Arbeidstilsynet har nylig utarbeidet forslag til nye endringer i byggherreforskriften, som nå er sendt ut på høring. Høringsfristen er 19. oktober 2018.

Kluge i Estate: Omtale av boken "Byggherreforskriften"

Estate omtaler i dag boken som skal få ned antall dødsfall i byggeindustrien. Risikoen for å dø på jobb er dobbelt så stor i bygg- og anleggsbransjen, som i andre bransjer.

Aktuell fagbok: Byggherreforskriften med kommentarer

Byggherreforskriften pålegger byggherrer, prosjekterende, rådgivere og utførende omfattende forpliktelser. Med unntak av forbrukertilfellene er regelverket sentralt i tilnærmet ethvert bygge- og anleggsprosjekt.

Bransjer

Fagområder

Kjetil fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen våren 2012. Under studiet arbeidet Kjetil som arbeidsgruppeleder for yngre studenter.

Kjetil har arbeidet i Kluge siden 2012, og arbeider hovedsakelig innenfor rettsområdene entrepriserett, offentlige anskaffelser, fast eiendom og generelle kontraktsforhold. Kjetil har inngående kjennskap til standardkontrakter innenfor entreprise- og rådgivningsoppdrag, og har erfaring med alle typer entreprisemodeller.

Kjetil har prosedyreerfaring fra både alminnelige domstoler og voldgift, og betydelig med erfaring fra mekling og forhandlinger. Han representerer jevnlig både byggherrer, entreprenører og rådgivere både i forkant av prosjekter, underveis, og ved eventuell etterfølgende tvisteløsning.

Kjetil holder løpende en del kurs, særlig for ulike aktører i byggebransjen, og er medforfatter på en bok om byggherreforskriften.