Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Knut Anders Sannes

Partner Oslo

+47 930 98 461 Last ned CV / Last ned vcard

Praktisk og konstruktiv rådgivning og effektiv tvisteløsning i norske og internasjonale kontrakter

Knut Anders har lang og omfattende erfaring med norsk og internasjonal kontraktsrett, særlig innen finansiering, selskapsrett, og bygg/anlegg/offshore. Hans erfaring med ulike kontraktstyper og aktører innebærer at Knut Anders har god innsikt i, og forståelse av, de mange ulike mulighetene, interessene og risikoene hans klienter og deres samarbeidspartnere og motparter har. Dette gjør ham i stand til å gi praktiske og konstruktive råd i alle faser av et prosjekt. Han bistår i hovedsak sine kunder med oppdragsavtale, entreprisekontrakt, lisensavtale og andre avtaler som utgjør grunnstenen i kundens virksomhet, men sørger også for at kunden forstår og sikres ønskede vilkår i tilliggende kontrakter, så som aksjonæravtaler, JV-avtaler, garantier, osv.

Han er opptatt av å gi praktiske og konstruktive råd, både i strukturering av prosjektorganisasjoner og kontrakter, så vel som i utarbeidelse, forhandling og administrasjon av kontrakter.

Knut Anders har spesielt god kunnskap om prosjekteringskontrakter, både i Norge og internasjonalt. Han har arbeidet med flere av de største landbaserte byggeprosjektene i Norge, samt et utall store og små fornybar energi prosjekter over hele verden.  

Selv om Knut Anders foretrekker å forebygge og håndtere uklarheter og uenigheter i planleggings-, kontraherings- og gjennomføringsfasen, har han også betydelig erfaring med tvistehåndtering. Både fra Høyesterett, voldgift og alminnelige domstoler.