Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Liss Sunde

Senioradvokat Oslo

+47 481 41 679 Last ned CV / Last ned vcard

Praktisk og strategisk arbeidsrettslig rådgivning

Aktuelle nyheter relatert til Liss Sunde:

Klargjørende dom fra arbeidsretten om beregning av ansiennitet

Arbeidsretten har i en dom avsagt 3. juni 2021 kommet med viktige avklaringer om hvordan ansiennitet skal beregnes ved permitteringer. Dommen slår fast at det klare utgangspunktet er at ansiennitetsberegningen skal bygge på arbeidstakers sammenhengende tjenestetid – til forskjell fra arbeidstakers samlede tjenestetid. Arbeidsrettens avgjørelse er relevant for beregning av ansiennitet også i nedbemanningssituasjoner.

Bransjer

Fagområder

Liss er senioradvokat i Kluges faggruppe for arbeidsrett og personvern og har jobbet innenfor fagfeltet siden hun ble uteksaminert fra universitetet i 2013. Liss sin kompetanse dekker hele det arbeidsrettslige spekteret og hun har lang erfaring med å rådgi arbeidsgivere i alle typer problemstillinger innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett.

I det daglige bistår Liss med løpende spørsmål knyttet til håndtering av ansatte, eksempelvis knyttet til omorganisering og nedbemanning, virksomhetsoverdragelse, varslingssaker, tariffspørsmål og stillingsvernssaker (oppsigelse, avskjed, suspensjon mv.). Liss bistår ofte arbeidsgivere i vanskelige personalsaker og tilhørende forhandlinger og tvisteløsning.

Liss opptrer også som prosessfullmektig for domsolene og opptrer som virksomhetens representant overfor offentlige organer, som for eksempel Arbeidstilsynet og Tvisteløsningsnemnda.