Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Marianne Gjerstad

Senioradvokat Stavanger

+47 975 30 808 Last ned CV / Last ned vcard

Praktisk rådgivning innen arbeidsrett og tvisteløsning

Aktuelle nyheter relatert til Marianne Gjerstad:

Dom fra Høyesterett i ISS-saken | Virksomhetsoverdragelse fra statlig til privat sektor

Høyesterett avsa forrige uke dom i den såkalte «ISS-saken». Saken gjelder spørsmålet om ansatte som overføres fra staten til privat arbeidsgiver kan kreve å beholde sine oppsigelsesfrister, særalderspensjon og avtalefestet pensjon også etter overføringen. Høyesterett fastslo at de beholdt sine oppsigelsesfrister, men ikke særalderspensjon og avtalefestet pensjon. Dommen er svært viktig for alle saker hvor ansatte overføres fra staten til et privat selskap, gjennom en virksomhetsoverdragelse.

Personvern i arbeidsforholdet under koronakrisen

Personvernreglene oppleves som ekstra problematiske i disse tider, når arbeidsgiver har en interesse av å behandle personopplysninger for å avdekke sykdom og verne andre arbeidstakere fra smitte.

Stortinget har stemt for nye regler med skjerpede krav til fast ansettelse

Regjeringen la i midten av april frem flere forslag for å begrense bruken av innleie i særlig bygg- og anleggsbransjen og for å få slutt på arbeidsavtaler som innebærer fast ansettelse uten garantilønn, såkalte «nulltimerskontrakter». Slike arbeidsavtaler gir ikke den ansatte rett til lønn mellom oppdrag og det er ofte uklart for den ansatte hvor mye hun eller han kan regne med å bli kalt inn på oppdrag.

Bransjer

Fagområder

Marianne er tilknyttet Kluges faggruppe for arbeidsrett/personvern, IKT og immaterialrett, samt tvisteløsning.

Hun har bred erfaring med de løpende utfordringer som oppstår i arbeidet med ledelse, HR og personalspørsmål. Rådgivningen dekker alle sider av det arbeidsrettslige feltet, inkludert ansettelse, innleie, oppsigelse, omstillings- og nedbemanningsprosesser, arbeidstid og varslingssaker.

Marianne arbeider i tillegg mye med personvern. Hun bistår klienter med blant annet databehandleravtaler, spørsmål om overvåking og kontroll av arbeidstakere, informasjonssikkerhet, kameraovervåking, internkontroll og avvikshåndtering.

Videre så jobber hun med immaterialrettslige problemstillinger og saker etter markedsføringsloven, blant annet spørsmål om urettmessig utnyttelse av industrielle rettigheter.

Hun har lang erfaring som forhandler og med tvisteløsning, både i og utenfor domstolen. Marianne har vært brukt som sensor ved Universitetet i Oslo og hun holder jevnlig kurs om innenfor sine fagområder.