Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Marianne Gjerstad

Senioradvokat Stavanger

+47 975 30 808 Last ned CV / Last ned vcard

Praktisk rådgivning innen arbeidsrett og tvisteløsning

Aktuelle nyheter relatert til Marianne Gjerstad:

Koronavirus og arbeidsrett – permittering

En ny runde med spredning av koronaviruset reiser en rekke ulike spørsmål og problemstillinger for arbeidsgivere. Vi har laget en kort oppsummering av noen av de mest aktuelle problemstillingene akkurat nå.

Ny dom fra Høyesterett: Innleide arbeidstakere har rett til resultatbasert selskapsbonus på lik linje med fast ansatte

Høyesterett avsa 2. november 2020 dom i tvist knyttet til innleide arbeidstakeres rett til resultatbasert selskapsbonus. Høyesterett slår fast at dersom en arbeidstaker er utleid fra et bemanningsforetak til et selskap som har en bonusordning, har den utleide krav på å få utbetalt bonus fra sin arbeidsgiver, på linje med de ansatte i det selskapet arbeidstakeren er utleid til. Dette gjelder uavhengig av om bonusen beregnes på selskapsnivå hos innleier, og dermed ikke er direkte avhengig av den innleides eget arbeid.

Dom fra Høyesterett i ISS-saken | Virksomhetsoverdragelse fra statlig til privat sektor

Høyesterett avsa forrige uke dom i den såkalte «ISS-saken». Saken gjelder spørsmålet om ansatte som overføres fra staten til privat arbeidsgiver kan kreve å beholde sine oppsigelsesfrister, særalderspensjon og avtalefestet pensjon også etter overføringen. Høyesterett fastslo at de beholdt sine oppsigelsesfrister, men ikke særalderspensjon og avtalefestet pensjon. Dommen er svært viktig for alle saker hvor ansatte overføres fra staten til et privat selskap, gjennom en virksomhetsoverdragelse.

Personvern i arbeidsforholdet under koronakrisen

Personvernreglene oppleves som ekstra problematiske i disse tider, når arbeidsgiver har en interesse av å behandle personopplysninger for å avdekke sykdom og verne andre arbeidstakere fra smitte.

Bransjer

Fagområder

Marianne er tilknyttet Kluges faggruppe for arbeidsrett/personvern, IKT og immaterialrett, samt tvisteløsning.

Hun har bred erfaring med de løpende utfordringer som oppstår i arbeidet med ledelse, HR og personalspørsmål. Rådgivningen dekker alle sider av det arbeidsrettslige feltet, inkludert ansettelse, innleie, oppsigelse, omstillings- og nedbemanningsprosesser, arbeidstid og varslingssaker.

Marianne arbeider i tillegg mye med personvern. Hun bistår klienter med blant annet databehandleravtaler, spørsmål om overvåking og kontroll av arbeidstakere, informasjonssikkerhet, kameraovervåking, internkontroll og avvikshåndtering.

Videre så jobber hun med immaterialrettslige problemstillinger og saker etter markedsføringsloven, blant annet spørsmål om urettmessig utnyttelse av industrielle rettigheter.

Hun har lang erfaring som forhandler og med tvisteløsning, både i og utenfor domstolen. Marianne har vært brukt som sensor ved Universitetet i Oslo og hun holder jevnlig kurs om innenfor sine fagområder.