Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Marianne Gjerstad

Senioradvokat Stavanger

+47 975 30 808 Last ned CV / Last ned vcard

Praktisk rådgivning innen personvern, digitalisering og arbeidsrett

Aktuelle nyheter relatert til Marianne Gjerstad:

Risiko bør ha betydning for informasjonsflyt

Marianne Gjerstad og Ove A. Vanebo skriver på Digi.no om overføringer av personopplysninger ut av EU/EØS. Et sentralt spørsmål etter den såkalte Schrems II-dommen fra EU-domstolen, er hvilke momenter de som sender personopplysninger ut av Europa skal vektlegge i vurderingen av lovlighet.

Schrems II: Faktisk risiko bør spille en rolle ved overføring av personopplysninger til tredjestater

I seneste utgave av Lov&Data har Marianne Gjerstad og Ove André Vanebo skrevet om Schrems II og betydningen for overføring av personopplysninger til tredjestater (utenfor EU/EØS).

Koronavirus og arbeidsrett – permittering

En ny runde med spredning av koronaviruset reiser en rekke ulike spørsmål og problemstillinger for arbeidsgivere. Vi har laget en kort oppsummering av noen av de mest aktuelle problemstillingene akkurat nå.

Ny dom fra Høyesterett: Innleide arbeidstakere har rett til resultatbasert selskapsbonus på lik linje med fast ansatte

Høyesterett avsa 2. november 2020 dom i tvist knyttet til innleide arbeidstakeres rett til resultatbasert selskapsbonus. Høyesterett slår fast at dersom en arbeidstaker er utleid fra et bemanningsforetak til et selskap som har en bonusordning, har den utleide krav på å få utbetalt bonus fra sin arbeidsgiver, på linje med de ansatte i det selskapet arbeidstakeren er utleid til. Dette gjelder uavhengig av om bonusen beregnes på selskapsnivå hos innleier, og dermed ikke er direkte avhengig av den innleides eget arbeid.

Bransjer

Fagområder

Marianne er tilknyttet Kluges faggruppe for arbeidsrett/personvern, IKT og immaterialrett, samt tvisteløsning.

Hun arbeider primært med personvern og digitalisering, herunder problemstillinger knyttet til bruk av ny teknologi. Marianne bistår klienter med rådgivning om blant annet databehandleravtaler, informasjonssikkerhet, bruk av skytjenester, kontrolltiltak i arbeidslivet, internkontroll og avvikshåndtering. Hun gir rådgivning til offentlige og private klienter innen en rekke ulike bransjer, blant annet helse, teknologiutvikling, mobilitet og kultur.

Marianne har videre lang erfaring med arbeidsrettslig rådgivning. Hun bistår klienter med de løpende utfordringer som oppstår i arbeidet med ledelse, HR og personalspørsmål. Rådgivningen dekker alle sider av det arbeidsrettslige feltet, inkludert ansettelse, innleie, oppsigelse, omstillings- og nedbemanningsprosesser, arbeidstid og varslingssaker.

Marianne jobber også med immaterialrettslige spørsmål i arbeidslivet, herunder urettmessig utnyttelse av industrielle rettigheter og brudd på markedsføringsloven.

Hun har lang erfaring som forhandler og med tvisteløsning, både i og utenfor domstolen. Marianne har vært brukt som sensor ved Universitetet i Oslo og hun holder jevnlig kurs innenfor sine fagområder.