Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Nicolai René Nielsen

Partner Oslo

+47 415 55 646 Last ned CV / Last ned vcard

Praktiske og effektive råd til aktører i bygg- og anleggsbransjen

Aktuelle nyheter relatert til Nicolai René Nielsen:

Utvalgte entrepriserettslige avgjørelser for september 2019

Det avsies jevnlig dommer i norske domstoler om entrepriserettslige tvister. Enkelte saker er prinsipielle og får stor oppmerksomhet. Andre avgjør mer konkrete spørsmål som likevel kan være av stor betydning for aktørene i bransjen som daglig møter tilsvarende problemstillinger. Vi mener derfor det er nyttig å holde seg oppdatert på utviklingen i rettspraksis, ikke bare for advokater og jurister, men også for aktørene som driver i bygg- og anleggsbransjen i det daglige.

Nye partnere i Kluge

Vi er stolte av å ønske Kyrre Tangen Andersen, Nicolai René Nielsen og Samuel Skrunes velkommen til partnerskapet i Kluge. De tiltrer i januar 2019.

Bransjer

Fagområder

Nicolai bistår private og offentlige klienter i bygg- og anleggsbransjen innen rettsområdene entrepriserett og offentlige anskaffelser. Nicolai har inngående kjennskap til standardkontraktene innenfor entreprise og rådgivningsoppdrag, og har erfaring med alle typer entreprisemodeller. Han har representert byggherrer, entreprenører og rådgivere i en rekke større tvistesaker for domstolene, og har betydelig prosedyreerfaring både i ordinære domstoler og i voldgift.