Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Nicolas Jorn Brunet

Assosiert partner Oslo

+47 932 29 776 Last ned CV / Last ned vcard

Spisskompetanse på selskapsrett og transaksjoner

Innenfor fagområdet selskapsrett og transaksjoner bistår Nicolas med oppdrag som består i generell selskapsrettslig rådgivning, og strategisk rådgivning i forbindelse med opprettelse av selskaper, selskapstransaksjoner og omstruktureringer. Rådgivningen kan knytte seg til alt fra valg av organisasjons- og transaksjonsform, til kjøp og salg av selskaper, virksomhet mv. Nicolas har også erfaring med gjennomføring av juridisk due diligence i forbindelse med kjøp og salg av selskaper, på vegne av både selgere og kjøpere. I forbindelse med rådgivningen knyttet til transaksjoner er Nicolas vant til å samarbeide tett med finansielle rådgivere.

Nicolas bistår også innenfor fagområdet bank og finans, hvor han har bred erfaring med både finansieringstransaksjoner og generell finansregulatorisk rådgivning. Nicolas yter regelmessig bistand for finansinstitusjoner knyttet til finansregulatoriske spørsmål, særlig med spørsmål knyttet til konsesjoner og organisering av finansieringsvirksomhet etter finansieringsvirksomhetsloven, samt med rådgivning knyttet til finansieringsavtaler og finansavtaleloven.