Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Nils Kristian Lie

Partner Oslo

+47 474 55 060 Last ned vcard

Aktuelle nyheter relatert til Nils Kristian Lie:

Klargjørende dom fra arbeidsretten om beregning av ansiennitet

Arbeidsretten har i en dom avsagt 3. juni 2021 kommet med viktige avklaringer om hvordan ansiennitet skal beregnes ved permitteringer. Dommen slår fast at det klare utgangspunktet er at ansiennitetsberegningen skal bygge på arbeidstakers sammenhengende tjenestetid – til forskjell fra arbeidstakers samlede tjenestetid. Arbeidsrettens avgjørelse er relevant for beregning av ansiennitet også i nedbemanningssituasjoner.

Kluge i Finansavisen | Ingen innreise - ingen lønnskrav

Norske bedrifter trenger ikke betale lønn til utenlandske ansatte som nå ikke kan møte på jobb på grunn av innreiserestriksjoner, men de kan heller ikke permittere dem. - Har man reist hjem, uten å avklare dette med arbeidsgiver, så har man selv satt seg i den situasjonen og laget seg et problem, sier Kluge-advokatene Ida Grøstad og Nils Kristian Lie til Finansavisen.

Har du ansatte som pendler til Norge? Dette må du vite!

Fra og med 29. januar 2021 gjelder nye og strengere regler for innreise til Norge. I utgangspunktet vil kun nordmenn og utlendinger som bor i Norge, ha adgang til å reise inn i Norge.

Bransjer

Fagområder