Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Oddleif Torvik

Assosiert partner Bergen

+47 413 17 547 Last ned CV / Last ned vcard

Erfaren og poengtert forretningsadvokat med spisskompetanse innen skatt, internprising, regnskap og verdsettelse

Aktuelle nyheter relatert til Oddleif Torvik:

Skatte- og avgiftsendringer foreslått i revidert budsjett 2021

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett for 2021, fremlagt den 11. mai, foreslått enkelte skatte- og avgiftsendringer. De viktigste forslagene oppsummeres kortfattet i det følgende.

Kluge i Estate Vest | Styrker transaksjonsteamet i Bergen

Kluge har på noen få måneder styrket laget med fem nye advokater ved bergenskontoret, med særlig satsing på eiendomstransaksjoner. Med dette har Kluge nå etablert et av de sterkeste juridiske eiendomsmiljøene i Bergen.

Bransjer

Fagområder

Oddleif bistår med rådgivning og tvisteløsning bredt innen det forretningsjuridiske området. Hans spesialfelt er skatterett, internprising, regnskapsrett og verdsettelse i ulike juridiske kontekster. Han har doktorgrad i internasjonal skatterett (internprising), med en avhandling om hvordan multinasjonale foretak for skattemessige formål må fordele superprofitt fra unike og verdifulle immaterielle eiendeler (patenter, varemerker, mv.) mellom jurisdiksjonene hvor foretakene har tilstedeværelse. Oddleifs avhandling er publisert internasjonalt. Oddleif har master i regnskap og revisjon (HRS) fra Norges Handelshøyskole (NHH). Han har erfaring fra bistand i en rekke kompliserte og regnskapstunge tvistesaker. Oddleif har også i en årrekke arbeidet med strukturering og gjennomføring av transaksjoner (M&A), herunder med en rekke større transaksjoner med internasjonalt tilsnitt.

Oddleif deler sin tid mellom Kluge og NHH (Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap)/UiB hvor han er Associate Professor for å skrive en avhandling innen norsk petroleumsbeskatning og internprising. Han er, og har gjennom en årrekke vært, en aktiv foreleser i norsk bedriftsbeskatningsrett, internasjonal skatterett og internprising ved NHH og UiB. Han holder også skatterettslige innlegg ved andre institusjoner som gjesteforeleser, og veileder studenter som skal skrive masteroppgave innen skatterett og internprising.