Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Olav Todnem

Partner Stavanger

+47 900 91 660 Last ned CV / Last ned vcard

Rådgivning og tvisteløsning innenfor fast eiendom særlig knyttet til eiendomsutvikling, plan- og bygningsrett og ekspropriasjon

Aktuelle nyheter relatert til Olav Todnem:

Kluge er årets leverandør til Øster Hus Gruppen

Onsdag ble Kluge tildelt prisen som «Årets leverandør 2016» til Øster Hus Gruppen. Prisen ble overlevert til partner Olav Todnem i forbindelse med Øster Hus Gruppens årlige juletreff for flere hundre leverandører.

Bransjer

Fagområder

Olav arbeider i hovedsak for utbygger, entreprenørbedrifter og eiendomsselskaper med faste eiendommers rettsforhold og da særlig med kontraktsarbeid knyttet til større utbyggingsprosjekter, kjøp og salg av grunn, organisering av utbyggingsselskaper og annet samarbeid i den forbindelse, herunder oppgjørsarbeid (megler) i forbindelse med overdragelse av utbyggingsområder.

En stor del av arbeidet har bestått i bistand i alle faser vedrørende grunnerverv til utbyggingsformål. Olav har bistått flere aktører ved forhandlinger og inngåelse av mer enn 100 opsjonsavtaler og avtaler om grunnerverv, i alle mulige varianter, hvor bistanden har vært gitt i forbindelse med forhandlinger om avtale, bistand i forbindelse med fradelingsprosesser og bistand i forbindelse med sikkerhetsarrangementer for finansieringskilde og oppgjør. Olav har eiendomsmeglerbevilling i kraft av advokatbevilling, og er leder av Kluges oppgjørsavdeling, som de siste 5 årene har hatt et oppgjørsvolum på +/- 1 mrd kroner på årsbasis.

Olav bistår også i forhandlinger om utbyggingsavtaler med offentlige myndigheter, refusjonsavtaler med det offentlige og mellom private parter, samt gjennomføring av privat ekspropriasjon til bygging av vei- og va-anlegg. Olav arbeider også med generell plan- og reguleringsrett samt bygge- og entrepriserett. Han har også en del prosedyreoppdrag herunder skjønn for domstolene i forbindelse med ovennevnte arbeid.

Olav har således i mer enn 15 år arbeidet med skjønn og ekspropriasjonsrelaterte saker, både for offentlige oppdragsgivere samt på grunneiersiden. Han er for tiden engasjert av en rekke private grunneiere i forbindelse med grunnerverv til flere større vegprosjekter i distriktet.