Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Ole André Oftebro

Partner Oslo

+47 975 67 432 Last ned CV / Last ned vcard

Strategisk rådgiver som vektlegger kommunikasjonen med kunden

Aktuelle nyheter relatert til Ole André Oftebro:

Er du oppdatert om de siste endringene i HR-relevant regelverk?

Mange hyppige koronarelaterte regelverksendringer preget fjoråret, og gjorde hverdagen til både arbeidsgivere og arbeidstakere utfordrende, uoversiktlig og krevende for mange. Dette har ikke minst vært tilfelle for HR-relatert regelverk. Avhengig av tempoet i vaksineringen og koronapandemiens videre utvikling, vil også 2021 kunne bli et år med et stort volum midlertidige endringer i lover og forskrifter. I dette nyhetsbrevet har vi samlet de mest relevante regelverksendringene innenfor HR-feltet som enten har tredd i kraft i løpet av 2020, trådte i kraft 1. januar 2021 eller vil tre i kraft i løpet av 2021.

Kluge i Kapital | Kan sjefen kreve at de ansatte vaksinerer seg?

– Hovedregelen er at vaksiner mot smittsomme sykdommer er frivillige, sier Kluge-advokat Ole André Oftebro til Kapital. Arbeidsgiver kan som hovedregel ikke kreve at de ansatte lar seg vaksineres. Det er heller ikke fritt frem for å kartlegge hvem som er blitt vaksinert, men det finnes noen unntak.

Bransjer

Fagområder

Ole André bistår arbeidsgivere i alle typer arbeidsrettslige spørsmål, for eksempel knyttet til omorganisering og omstilling, nedbemanning, virksomhetsoverdragelse, tariffspørsmål, varsling, konfliktløsning og rettslige tvister. Ole André har ledet en rekke store oppdrag, for eksempel i forbindelse med undersøkelse av varsling om kritikkverdige forhold, granskning etter arbeidsulykker, omstillings- og nedbemanningsprosesser. I tillegg har han lang erfaring med komplekse arbeidstvister og vanskelige personalsaker.

Ole André har også jobbet svært mye med erstatningsrett og generell tvisteløsning. Han er spesialist i produktansvar og har håndtert et hundretalls produktansvarssaker for leverandørsiden og ansvarsforsikringsselskaper.  

Ole André er medforfatter av Gyldendals kommentarutgave til produktansvarsloven, Produktansvarsloven med kommentarer.