Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Ole André Oftebro

Partner Oslo

+47 975 67 432 Last ned CV / Last ned vcard

Strategisk rådgiver som vektlegger kommunikasjonen med kunden

Aktuelle nyheter relatert til Ole André Oftebro:

Forslag til ny hjemmekontorforskrift

Forskrift om arbeid i arbeidstagers hjem fra 2002 gir i dag særskilte regler for arbeid fra hjemmekontor. Under pandemien har hjemmekontor for mange vært hovedregelen, og det har vært usikkerhet rundt hvilke regler som gjelder. Forskriftens bestemmelser har vist seg å være dårlig tilpasset dagens situasjon og den digitaliserte hverdagen. På denne bakgrunn har Arbeids- og sosialdepartementet nå lagt frem forslag til ny hjemmekontorforskrift.

Enighet om endring av avbruddsperioden ved permittering

LO og NHO har blitt enige om en utvidelse av avbruddsperioden ved permittering. Denne endringen i permitteringsregelverket vil kunne få stor betydning for både arbeidsgivere og arbeidstakere. Forhåpentligvis vil endringen også kunne forenkle gjenåpningen av samfunnet.

Kluge har inngått rammeavtale med AB Electrolux

Kluge har inngått rammeavtale med AB Electrolux. Avtalen omfatter alle selskaper i Electrolux-gruppen, herunder de norske selskapene Electrolux Home Products Norway AS og Electrolux Professional AS.

Kluge i Finansavisen | – Send den ansatte hjem uten lønn

Ansatte som nekter å overholde smittevernsregler er en utfordring for mange arbeidsgivere, forteller Kluge-advokatene Ole André Oftebro og Anders Stenbrenden til Finansavisen.

Bransjer

Fagområder

Ole André bistår arbeidsgivere i alle typer arbeidsrettslige spørsmål, for eksempel knyttet til omorganisering og omstilling, nedbemanning, virksomhetsoverdragelse, tariffspørsmål, varsling, konfliktløsning og rettslige tvister. Ole André har ledet en rekke store oppdrag, for eksempel i forbindelse med undersøkelse av varsling om kritikkverdige forhold, granskning etter arbeidsulykker, omstillings- og nedbemanningsprosesser. I tillegg har han lang erfaring med komplekse arbeidstvister og vanskelige personalsaker.

Ole André har også jobbet svært mye med erstatningsrett og generell tvisteløsning. Han er spesialist i produktansvar og har håndtert et hundretalls produktansvarssaker for leverandørsiden og ansvarsforsikringsselskaper.  

Ole André er medforfatter av Gyldendals kommentarutgave til produktansvarsloven, Produktansvarsloven med kommentarer.