Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Ove André Vanebo

Assosiert partner Oslo

+47 915 49 378 Last ned CV / Last ned vcard

God rådgivning forutsetter innsikt i både juridiske, strategiske og kommersielle sider av en sak

Aktuelle nyheter relatert til Ove André Vanebo:

Hvorfor fikk Amazon GDPR-gebyr på 746 millioner euro?

Sommerens største nyhet på personvernfronten er at Amazon er ilagt et overtredelsesgebyr fra Luxembourgs databeskyttelseskommisjon på rundt 7,8 milliarder norske kroner. Men hvorfor har selskapet fått denne reaksjonen? Kluge-advokat Ove A. Vanebo prøver å gi et svar.

Dom i Stendi-saken: Selvstendig næringsdrivende var reelt sett arbeidstakere

Lagmannsretten har nå avsagt dom i den såkalte Stendi-saken, som mange har omtalt som «århundrets arbeidsrettssak». Resultatet ble at personer som har vært leid inn som oppdragstakere, ble ansett som arbeidstakere. Dette utløste igjen krav på bl.a. overtidsbetaling, pensjonsrettigheter og feriepenger.

Vil GDPR hindre vaksinepass?

Mange husker da Datatilsynet satte ned foten for Folkehelseinstituttets "smitteapp", som skulle gjøre det lettere å spore opp COVID-19-smitten. Begrunnelsen var at appens behandling av personopplysninger ikke var forenlig med kravene i personopplysningsloven - som gjør EUs personvernforordning, GDPR, til norsk lov.

Søkelys på kameraovervåking – ulovlig overvåking kan koste dyrt

Vi opplever en økende mengde henvendelser om hvordan lovlig kameraovervåking kan gjennomføres. Hvis du ikke allerede har gjort det, er det fornuftig å ta en ekstra runde for å se om din virksomhet etterlever krav i lov og forskrift.

Bransjer

Fagområder

Ove er tilknyttet Kluges avdeling for prosedyre og offentlighet. Han bistår private og offentlige oppdragsgivere innenfor personvern, arbeidsrett, tech-juss, forvaltningsrett og prosedyre. Han har tidligere også arbeidet med fast eiendom og immaterialrett.

Ove jobber hovedsakelig med personvern, og leder Kluges faggruppe for personvern. Innenfor dette jussfeltet gir han råd vedrørende informasjonssikkerhet, behandlingshjemler, gjenbruk av informasjon, databehandlerkontrakter, overføring av opplysninger ut av EU/EØS, overvåking i arbeidslivet, avviksmelding og sanksjoner, samt oppfølging overfor Datatilsynet. Han arbeider i tillegg mye med arbeidsrett, herunder også tjenestemannsrett og velferdsrett.

Ove har prosedyreerfaring fra alminnelige domstoler i første og annen instans. I sin tidligere karriere var han folke- og tillitsvalgt politiker, bl.a. statssekretær, og kjenner derfor godt til politiske prosesser og arbeidsmåter. Han har også vært sensor for masteravhandlinger ved Universitetet i Oslo. Hans masteravhandling handlet om ulovlig innhenting av bevis, og behandlet flere problemstillinger rundt personvern og arbeidsliv.