Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Petter Kavli Stensholt

Advokatfullmektig Oslo

+47 473 62 770 Last ned CV / Last ned vcard

Rådgivning og tvisteløsning innen entreprise- og kontraktsrett

Aktuelle nyheter relatert til Petter Kavli Stensholt:

Utvalgte entrepriserettslige avgjørelser i juli 2021

Det avsies jevnlig dommer i norske domstoler om entrepriserettslige tvister. Enkelte saker er prinsipielle og får stor oppmerksomhet. Andre avgjør mer konkrete spørsmål, som likevel kan være av stor betydning for aktørene i bransjen som daglig møter tilsvarende problemstillinger. Vi mener derfor det er nyttig å holde seg oppdatert på utviklingen i rettspraksis, ikke bare for advokater og jurister, men også for aktørene som driver i bygg- og anleggsbransjen i det daglige. Nedenfor har vi valgt ut tre avgjørelser fra juli 2021.

Utvalgte entrepriserettslige avgjørelser i mai 2021

Det avsies jevnlig dommer i norske domstoler om entrepriserettslige tvister. Enkelte saker er prinsipielle og får stor oppmerksomhet. Andre avgjør mer konkrete spørsmål, som likevel kan være av stor betydning for aktørene i bransjen som daglig møter tilsvarende problemstillinger. Vi mener derfor det er nyttig å holde seg oppdatert på utviklingen i rettspraksis, ikke bare for advokater og jurister, men også for aktørene som driver i bygg- og anleggsbransjen i det daglige. Dette nyhetsbrevet har derfor som hensikt å holde enhver som er interessert oppdatert på rettsutviklingen innenfor entrepriserett.

Bransjer

Fagområder

Petter er tilknyttet Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Han bistår med rådgivning og tvisteløsning innenfor entreprise- og kontraktsrett.

Petter fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2020. Underveis i studiene arbeidet han som vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett, der han skrev masteroppgave med tittelen «Tillitsfullmakt – en analyse av nyere nordisk rettspraksis». Petter har også tatt valgemner som tilvirkningskontrakter og offentlige anskaffelser.