Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Regine Rolfsen*

Advokatfullmektig Oslo

+47 988 09 836 Last ned CV / Last ned vcard

Rådgivning og tvisteløsning, særlig innenfor arbeidsrett og personvern

Aktuelle nyheter relatert til Regine Rolfsen*:

Forslag til ny hjemmekontorforskrift

Forskrift om arbeid i arbeidstagers hjem fra 2002 gir i dag særskilte regler for arbeid fra hjemmekontor. Under pandemien har hjemmekontor for mange vært hovedregelen, og det har vært usikkerhet rundt hvilke regler som gjelder. Forskriftens bestemmelser har vist seg å være dårlig tilpasset dagens situasjon og den digitaliserte hverdagen. På denne bakgrunn har Arbeids- og sosialdepartementet nå lagt frem forslag til ny hjemmekontorforskrift.

Enighet om endring av avbruddsperioden ved permittering

LO og NHO har blitt enige om en utvidelse av avbruddsperioden ved permittering. Denne endringen i permitteringsregelverket vil kunne få stor betydning for både arbeidsgivere og arbeidstakere. Forhåpentligvis vil endringen også kunne forenkle gjenåpningen av samfunnet.

Seksuell trakassering – dette er arbeidsgivers plikter

Seksuell trakassering er et alvorlig arbeidsmiljøproblem som har fått økt oppmerksomhet de siste årene. Seksuell trakassering kan forekomme i alle virksomheter hvor mennesker samhandler, og det er derfor viktig at arbeidsgiver er bevisst dette problemet og sine forpliktelser. Hvis arbeidsgiver ikke oppfyller sine plikter i denne forbindelse, vil det kunne medføre et erstatningsansvar for arbeidsgiver.

Ny lønnsstøtteordning for å ta permitterte tilbake i arbeid

Fredag 5. mars 2021 foreslo regjeringen å innføre en ny og mer fleksibel lønnsstøtteordning, med det formål å få permitterte arbeidstakere raskere tilbake i arbeid. Ordningen vil i første omgang gjelde for perioden 15. mars til 30 juni 2021.

Bransjer

Fagområder

Regine arbeider i Kluges avdeling for arbeidsrett og offentlig sektor. Hun arbeider hovedsakelig med rådgivning og tvisteløsning innenfor arbeidsrett og personvern.

Regine har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor hun skrev masteroppgave innenfor arbeidsrett og personvern. Tittelen på oppgaven var «Behandling av personopplysninger som fremkommer som resultat av kontrolltiltak». Regine har også kompetanse innen produktansvar og har erfaring fra forsikringsbransjen.

*Permisjon