Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Regine Skjeltorp Antonsen

Advokatfullmektig Oslo

+47 477 53 632 Last ned CV / Last ned vcard

Praktisk og løsningsorientert bistand innenfor generell EU- og EØS-rett

Aktuelle nyheter relatert til Regine Skjeltorp Antonsen:

En ny æra for digital regulering

EU-kommisjonen presenterte den 15. desember 2020 to lovforslag som har til hensikt å gi et rammeverk for regulering av digitale plattformer. Med de to lovforslagene virker EU-kommisjonen å søke en gylden middelvei i sin regulering av det digitale rom.

EØS-kompasset: Miljø og bærekraft i EØS-retten

Kluges nyhetsbrev om EØS-rett gis ut en gang i kvartalet, og inneholder siste nytt i statsstøtteretten, konkurranseretten og anskaffelsesretten i EU og EØS. Denne utgaven handler om bærekraft og miljø, et tema som blir mer og mer aktuelt både i Norge og i EU.

Statsstøtte og koronaviruset – 16 tiltak godkjent under det midlertidige statsstøtterettslige rammeverket

EU-Kommisjonen vedtok den 19. mars et midlertidig statsstøtterettslig rammeverk for å bidra til kontinuitet i økonomien under og etter koronautbruddet. Siden vedtakelsen har 16 tiltak blitt godkjent. I denne artikkelen gir vi en oppdatering på hvordan EU-Kommisjonen har praktisert det midlertidige støtteregelverket, samt en kort innføring i de to garantiordningene vedtatt av EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Statsstøtte og koronaviruset | Kommisjonen vedtar midlertidig krisepakke

Koronautbruddet skaper store utfordringer i den globale økonomien. En aktuell problemstilling er hvordan det offentlige best kan ivareta bedrifter som er hardt rammet av tiltakene som gjennomføres for å stanse utbruddet. Nylig vedtok EU-Kommisjonen et midlertidig rammeverk for å sørge for at medlemslandene har mulighet til å iverksette raske og effektive tiltak for å støtte selskaper som har økonomiske utfordringer som følge av situasjonen vi nå befinner oss i.

Bransjer

Fagområder

Regine arbeider i Kluges avdeling for offentlig sektor. Hun jobber særlig med anskaffelser, statsstøtte og generell EØS-rett. Regines øvrige kompetanseområder er arbeidsrett og immaterialrett.

Regine fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2020. Underveis arbeidet hun som vitenskapelig assistent ved Senter for Europarett, og skrev masteroppgave med tittelen «Heller føre var enn etter snar? Om delingsplattformers ansvar for brukergenererte opplastninger etter digitalmarkedsdirektivet artikkel 17». Under studietiden var Regine praktikant i Norges Bank Investment Management.