Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Sander Pettersen

Advokatfullmektig Oslo

+47 454 42 369 Last ned CV / Last ned vcard

Kompetanse innenfor flere rettsområder, særlig skatterett og selskapsrett

Aktuelle nyheter relatert til Sander Pettersen:

Skatte- og avgiftsendringer i statsbudsjettet 2022

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 ble fremlagt i dag, 12. oktober 2021. Det tilhørende forslaget til skatte- og avgiftsendringer har få overraskelser og er i stor grad en forlengelse av tidligere utsendte høringsnotater.

Hearing proposal for important changes in the Norwegian petroleum tax regime from 2022

On the 3rd of September 2021, the Ministry of Finance released a proposal for several changes to the Petroleum Tax Act. The Government proposes a cash-based tax system, meaning that the current rules for deducting investments as tax depreciation with uplift are replaced by immediate tax deduction. The purpose is to ensure that the profitability of new projects is the same before and after tax.

Bransjer

Fagområder

Sander arbeider i Kluges avdeling for industri, handel og finans. Han bistår særlig norske og internasjonale klienter med problemstillinger i krysningspunktet mellom skatterett og selskapsrett, og har god erfaring med aksjeinsentivordninger og earn out.

Sander har en master i rettsvitenskap fra Universitet i Bergen. Som stipendmottaker og vitenskapelig assistent skrev han masteroppgave med tittelen «Grensen mellom arbeidsinntekt og kapitalinntekt i skatteloven § 5-1: Med fokus på beskatningen av aksjeinntekter og aksjer i arbeidsforhold».