Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Sigurd Høines

Advokatfullmektig Oslo

+47 948 20 765 Last ned CV / Last ned vcard

Bistand innen EU/EØS-rett, med fokus på offentlige anskaffelser og statsstøtte

Aktuelle nyheter relatert til Sigurd Høines:

Endringer i Gruppeunntaksforordningen: Utvidet adgang til å støtte tiltak som også mottar midler under EU-programmer, og til å støtte grønn og digital omstilling

Den 23. juli 2021 foretok EU-Kommisjonen endringer i, og utvidelser av, Gruppeunntaksforordningen («General Block Exemption Regulation», ofte forkortet «GBER»). Gruppeunntaksforordningen utgjør et unntak fra det alminnelige utgangspunktet om at tiltak som innebærer statsstøtte etter EØS-avtalen må notifiseres til ESA før de kan settes i verk av nasjonale myndigheter. Etter Gruppeunntaksforordningen kan visse former for støtte nemlig tildeles uten notifikasjon, dersom støttetiltaket oppfyller visse vilkår. Endringene innebærer at det nå kan tildeles støtte til flere typer prosjekter, og til flere ulike formål, enn det som til nå har vært tilfelle.

KOFA med prinsipiell avgjørelse om oppdragsgivers plikt til å «normalisere» poengscorer

Den 8. juli 2021 avsa Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) avgjørelse i sak 2021/1000. Saken ble avgjort i stornemnd, og inneholder prinsipielle uttalelser om oppdragsgivers plikt til å foreta såkalt «normalisering» ved evaluering av tilbud.

Bransjer

Fagområder

Sigurd arbeider med offentlige anskaffelser, statsstøtte og andre EU/EØS-rettslige temaer. Han bistår særlig offentlige oppdragsgivere og private leverandører når det gjennomføres offentlige anskaffelser.

Sigurd har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han har vært vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett, hvor han skrev en masteravhandling med tittelen «Alternativutredninger ved etablering av vindkraftanlegg».