Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Steffen Asmundsson

Partner Oslo

+47 930 25 490 Last ned CV / Last ned vcard

Prosedyre, tvisteløsning, forhandlinger og rådgivning innenfor kontraktsrett og offentlig rett

Aktuelle nyheter relatert til Steffen Asmundsson:

Høyesterettsdom om ansvarlig søkers erstatningsansvar og «Bori-ansvaret»

Høyesterett har nylig avsagt dom (HR-2020-312-A) hvor et arkitektfirma, som var ansvarlig søker, ble holdt erstatningsansvarlig for boligkjøperes tap som følge av feil ved nyoppførte boliger. Dommen innebærer en avklaring, men også en skjerpelse, av ansvarlig søkers ansvar i et byggeprosjekt. I tillegg rydder Høyesterett opp i det såkalte Bori-ansvaret, som har vært omdiskutert etter dommene i Rt-2015-276 (Bori-dommen) og HR-2017-1834-A (Bori II- eller brancelledommen).

Kluge i TU: Krever at oljegründernes produkt blir destruert og alt salg stoppet

Kluge ved Kyrre Tangen Andersen, Steffen Asmundsson og Jørgen Christian Stabel representerer WellPartner AS i en patenttvist mot Dwellop AS. Tvisten vedrører både spørsmål om inngrep og gyldighet.

Kluge og Håmsø bistår NeoDrill AS i omfattende rettighetstvist mot Equinor/Statoil

Kluges prosessteam bestående av Kyrre Tangen Andersen, Steffen Asmundsson og Synne Lyngstad Netteland har sammen med Håmsø ved patentfullmektig Krister Mangersnes fått full seier i rettssaken mellom NeoDrill og Equinor/Statoil.

Ny dom fra Høyesterett om erstatningsansvar for ansvarlig kontrollerende etter plan- og bygningsloven

Høyesterett har nylig avsagt en dom som frifinner ansvarlig kontrollerende for erstatningskrav ved brudd på reglene i plan- og bygningsloven. Kluge representerte den ansvarlig kontrollerende i Høyesterett. Dommen innebærer en avklaring av vilkårene og en klar avgrensning av omfanget av det ansvaret som Høyesterett oppstilte i den såkalte Bori-dommen i Rt. 2015 s. 276.

Bransjer

Fagområder

Steffen har omfattende erfaring med prosedyre, tvisteløsning, forhandlinger og rådgivning. Han prosederer jevnlig for norske domstoler og i voldgift og har bred bakgrunn med erfaring fra privat advokatvirksomhet, Regjeringsadvokaten og som konsernadvokat. Som prosedyreadvokat har Steffen ført godt over 150 rettssaker, og han har møterett for Høyesterett fra 2007. Han har også vært benyttet som voldgiftsdommer ved flere anledninger.

Steffen bistår både offentlige og private klienter med tvisteløsning og rådgivning. Han har bred erfaring med en rekke typer saker, herunder kontraktsrett innenfor bl.a. fast eiendom, teknologi, IKT-, og ulike tjenestekontrakter, samt patent- og markedsføringsrett, erstatningsrett og offentligrettslige forhold.

legal 500