Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Steffen Asmundsson

Partner Oslo

+47 930 25 490 Last ned CV / Last ned vcard

Prosedyre, tvisteløsning, forhandlinger og rådgivning innenfor kontraktsrett og offentlig rett

Aktuelle nyheter relatert til Steffen Asmundsson:

Kommentar til Konverteringsdommen i Høyesterett (HR-2021-1209-A)

Kluge-advokatene Håvard Berntzen og Steffen Asmundsson har skrevet en kommentar til Høyesteretts dom HR-2021-1209-A (Konvertering) i Juridika Innsikt. I dommen, som ble avsagt 3. juni 2021, tar Høyesterett stilling til det vanskelige spørsmålet: Hvordan skal forvaltningen og domstolen avgjøre om noens personlige tro er reell?

Kommersielle tvister – voldgift eller domstolsbehandling?

En betydelig andel av næringslivets kontrakter inneholder voldgiftsklausuler. Det er flere grunner til at partene ofte velger voldgift, men en hovedgrunn synes å være et ønske om sikkerhet for dommere med tilstrekkelig spesialkompetanse. De siste årene har flere større domstoler igangsatt prosjekter med økt spesialisering. Målet er at domstolene skal være et reelt alternativ til voldgift i kommersielle tvister. Utviklingen med økt spesialisering er fulgt opp i Domstolkommisjonens rapport fra 2020. Samtidig er også voldgift i utvikling, særlig i form av økt institusjonalisering. Samlet sett gir dette konkurransen om de kommersielle tvistene fornyet aktualitet.

Høyesterettsdom om ansvarlig søkers erstatningsansvar og «Bori-ansvaret»

Høyesterett har nylig avsagt dom (HR-2020-312-A) hvor et arkitektfirma, som var ansvarlig søker, ble holdt erstatningsansvarlig for boligkjøperes tap som følge av feil ved nyoppførte boliger. Dommen innebærer en avklaring, men også en skjerpelse, av ansvarlig søkers ansvar i et byggeprosjekt. I tillegg rydder Høyesterett opp i det såkalte Bori-ansvaret, som har vært omdiskutert etter dommene i Rt-2015-276 (Bori-dommen) og HR-2017-1834-A (Bori II- eller brancelledommen).

Kluge i TU: Krever at oljegründernes produkt blir destruert og alt salg stoppet

Kluge ved Kyrre Tangen Andersen, Steffen Asmundsson og Jørgen Christian Stabel representerer WellPartner AS i en patenttvist mot Dwellop AS. Tvisten vedrører både spørsmål om inngrep og gyldighet.

Bransjer

Fagområder

Steffen har omfattende erfaring med prosedyre, tvisteløsning, forhandlinger og rådgivning. Han prosederer jevnlig for norske domstoler og i voldgift og har bred bakgrunn med erfaring fra privat advokatvirksomhet, Regjeringsadvokaten og som konsernadvokat. Som prosedyreadvokat har Steffen ført godt over 150 rettssaker, og han har møterett for Høyesterett fra 2007. Han har også vært benyttet som voldgiftsdommer ved flere anledninger.

Steffen bistår både offentlige og private klienter med tvisteløsning og rådgivning. Han har bred erfaring med en rekke typer saker, herunder kontraktsrett innenfor bl.a. fast eiendom, teknologi, IKT-, og ulike tjenestekontrakter, samt patent- og markedsføringsrett, erstatningsrett og offentligrettslige forhold.

legal 500