Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Tarjei Pedersen

Partner Oslo

+47 415 57 095 Last ned CV / Last ned vcard

Rådgivning og tvisteløsning innenfor fast eiendom særlig knyttet til eiendomsutvikling, plan- og bygningsrett og ekspropriasjon

Bransjer

Fagområder

Tarjei arbeider først og fremst med plan- og bygningsrett, ekspropriasjon og fast eiendoms rettsforhold.

Gjennom erfaring med utviklingsprosjekter både på vegne av offentlige og private aktører kan Tarjei raskt vurdere både det offentliges og privates eksisterende og fremtidige handlingsrom knyttet til de respektive eiendomsutviklingsscenario. Tarjei har bl.a. betydelig erfaring med plan- og byggesaksarbeid, utforming og inngåelse av utbyggingsavtaler, utarbeidelse og innkreving av refusjonskrav, ekspropriasjon, kjøp og salg av eiendom, og hvordan prosjekter kan og bør organiseres i forhold til merverdiavgiftsreglene.

Tarjei har særskilt erfaring knyttet til plan- og byggesaksbehandlingen både fra tiden i det offentlige og senere som advokat. Tarjei er sentral i de mange kurs og foredrag som Kluge holder for aktørene i eiendomsbransjen, og er således oppdatert på det omfattende regelverket som er styrende i forhold til hva som kreves ved utarbeidelse av reguleringsplaner, oppføring av nybygg og tiltak i bestående byggverk, herunder anvendelsen av plan- og bygningslovgivningens ansvarsrettsystem.

I tillegg til kursvirksomhet, arbeider Tarjei i dag med rådgivning og tvisteløsning for eiendomsutviklere, grunneiere, byggherrer, rådgivere, entreprenører, eksproprianter, ekspropriater og det offentlige. Tarjei har også betydelig prosedyreerfaring.