Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Møterett for Høyesterett

Kluge har ni advokater med møterett for Høyesterett.

Domstolloven § 221 oppstiller kravene for å få tillatelse til å være advokat ved Høyesterett. I korte trekk omfatter prøven utføringen av to muntlige saker. Minst en av disse må være en sivil sak for den ankende part.

Frem til 1978 hadde advokater med Møterett for Høyesterett tittelen Høyesterettsadvokat. De som allerede hadde tittelen Høyesterettsadvokat fikk lov til å beholde denne, mens de som har avlagt godkjent prøve etter dette får tittelen "Møterett for Høyesterett".