Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Kluge og samfunnsansvar

Kluge har en høy etisk standard, og har som mål å fremme vårt samfunnsansvar gjennom vårt virke. Vår profesjon er underlagt strenge etiske retningslinjer som er regulert i domstolsloven kapittel 11 og Advokatforeningens regler for god advokatskikk.

Foto: Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland

Kluge er sertifisert Miljøfyrtårn

Verden står overfor enorme klima- og miljøutfordringer. Dersom verden skal nå det globale klimamålet om å begrense oppvarmingen til under to grader, må alle ta ansvar for å redusere sin klimapåvirkning.

Kluge skal ta samfunnsansvar i møte med disse utfordringene ved å bli et klimapositivt advokatfirma. Det vil si at vi i Kluge skal redusere vår klimapåvirkning og klimakompensere for den påvirkningen vi har. På den måten skal vi fjerne flere klimagasser enn vår virksomhet fører til.

Våre totale utslipp er små i det store bildet, og alene har ikke vårt bidrag særlig effekt. Vi vil likevel ta vår del av ansvaret, og vi ønsker å gå foran som et godt forbilde og heve minstestandarden for hva som kan forventes av miljøansvar i næringslivet og advokatbransjen.

wp-content_uploads_2017_06_Miljfyrtarn-norsk-farger.png

Flyktninghjelpen og Kluge

Kluge og Flyktninghjelpen har over lengre tid hatt et samarbeid for å hjelpe mennesker på flukt med nødvendig juridisk veiledning og råd. Det vi vanligvis tar for gitt, er ofte en kaotisk virkelighet for en flyktning. Hva skjer med tap av papirer, identitet, forlatt eiendom, sivile rettigheter, økonomi, og sosiale rettigheter når du er fordrevet på grunn av krig eller naturkatastrofer?

Disse viktige spørsmålene er en del av Flyktninghjelpens dagsorden, og deres juridiske virksomhet er omfattende. Kluge kan bidra med å styrke den juridiske kompetansen ved å være en aktiv bidragsyter og samarbeidspartner.

Avtalen er en milepæl som danner en modell for fremtiden hva gjelder samarbeidsrelasjoner mellom en privat bedrift og en humanitær organisasjon.

Felles innsats
For Kluge betyr det ny innsikt og utvikling innenfor områder som menneskerettigheter og humanitært arbeid. For Flyktninghjelpen betyr det at organisasjonen får tilført ny ekspertise og bredere juridisk kunnskap. Samarbeidet er med andre ord en vinn-vinn situasjon der medarbeiderne i begge leire ivrer etter å bidra.

Vi i Kluge ønsker å ta vårt samfunnsansvar på alvor, og det er viktig for oss å gjøre noe utover det å gi ren pengestøtte. Vi vil bruke faget vårt i det godes tjeneste. Flyktninghjelpen er slikt sett en gave å få samarbeidet med.

Våre forfattere er også advokater

Kluges advokater er rause med innsikten de har opparbeidet.

Et solid antall bøker og kommentartekster på viktige lovområder er bevis for denne påstanden. Enkelte vil kanskje mene det er uklokt av et advokatkontor at man lar slik kunnskap tilflyte andre enn egne kunder. Bordet fanger selvsagt - en offentlig tekst om lovforhold må være utfyllende og dyptgående - man kan ikke holde igjen om man vil vise vei.

Det å drive et advokatkontor handler om både samfunnsansvar og forretninger. Det å gjøre loven mer tilgjengelig for flere er en god måte å oppnå begge deler på. Samtlige avdelinger hos Kluge står bak vesentlige utgivelser som har økt forståelsen av kompliserte lovverk. Mange er blitt referansetekster, og gjerne del av pensum på høyskolenivå, også på områder utenfor ren juss.

Over tid har det vært givende å oppleve hvordan denne delen av vår virksomhet har vist vei, for oss og andre. Noen arbeider er videreutviklede avhandlinger etter juridiske studier. Andre et resultat av at firmaets advokater er blitt autoriteter på sine områder.

For eksempel har internett og digitale medier satt den tradisjonelle opphavsretten under press med et endret virkelighetsbilde og nye problemstillinger. Da Thomas Rieber-Mohn utga «Digital Privatkopiering» på Gyldendal Akademisk fikk boken fra Kluge mye oppmerksomhet. På grunn av stor forhåndsinteresse ble den lansert på et seminar i regi av forlaget med nær 400 fremmøtte fra det offentlige, næringsliv og akademia. Flere riksaviser dekket seminaret, og Rieber-Mohns utsagn om at Åndsverkloven måtte justeres i pakt med teknologiske muligheter var debattmat i avisene.

Det ble langt fra like mye røre da Morten Karlsens «Fjerningskontrakter i petroleumsvirksomheten» kom ut i 2012. Likevel er boken viktig nå som mange av disse installasjonene har nådd sin bruksgrense. Karlsen drøfter hvorvidt en leverandør av fjerningsarbeid kan kreve endringsordre om innretningens tilstand avviker fra det som ble forutsatt da kontrakten ble inngått. Klarere retningslinjer med utgangspunkt i sjøretten øker sannsynligheten for at det gjøres forsvarlig arbeid, noe hele samfunnet tjener på.