Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Styret og ledelsen

Kluge er organisert som et aksjeselskap, med et partnerskap som består av 47 partnere. Øverste organ er selskapsmøtet, der firmaets partnere, drøfter og fatter beslutning i vesentlige saker.

Styret ivaretar normale styrefunksjoner, herunder overordnet firmautvikling, strategisk planlegging og organisering av og tilsyn med firmaets virksomhet.